Logo_logo_nederlandse_zorgautoriteit_nza

Samen met zorgaanbieders, zorgverzekeraars, patiëntenorganisaties en Zorginstituut Nederland werkt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) aan een structurele bekostiging voor de Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI). Zij gaan ervan uit dat ze zo spoedig mogelijk de tarieven en prestaties voor deze zorg per 2019 kunnen publiceren. Dit kan pas als de Eerste en Tweede Kamer hierover een besluit hebben genomen. Dit meldt Nza.

Een belangrijke aanleiding voor dit traject was een succesvol experiment van zorgverzekeraar CZ en aanbieders van deze zorg binnen dit experiment: de leefstijlcoaches. Dit experiment loopt eind 2018 af. Gecombineerde Leefstijlinterventie is verzekerde zorg voor patiënten met een matig verhoogd gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico of hoger. In Nederland komen er potentieel vijf miljoen mensen in aanmerking. De huisarts kan deze patiënten doorverwijzen voor de Gecombineerde Leefstijlinterventie.

Gecombineerde Leefstijlinterventie is advies en begeleiding bij voeding, beweging en gedrag. Het doel is een gezondere leefstijl voor de patiënt. Uitgangspunt is dat de drie onderdelen in een zorgprogramma van 24 maanden worden aangeboden. Verschillende aanbieders kunnen deze GLI leveren,  bijvoorbeeld de leefstijlcoach of een samenwerkingsverband tussen fysiotherapeuten en diëtisten.

Door: Redactie Nationale Zorggids