Normal_samenwerking_fusie_handen_schudden

Zorgverzekeraar Menzis en Stichting Philadelphia hebben een meerjarencontract gesloten waardoor het mogelijk is om de kwaliteit van zorg te verbeteren terwijl de administratieve lasten worden verminderd. Stichting Philadelphia verleent zorg aan mensen met een verstandelijke beperking en krijgt nu de ruimte om groots in te zetten op innovatie en klantgerichtheid. Het contract loopt tot en met 2020. Dit meldt Skipr.

Door met een meerjarencontract te werken, hoeft er niet ieder jaar opnieuw een herschikking plaats te vinden. Hierin wordt gekeken of de geleverde zorg van dat jaar aansluit bij de gemaakte productieafspraken. Nu wordt alleen gekeken naar het jaarlijkse kwaliteitsrapport en kunnen de verbeterplannen daarop gericht worden.

Hierdoor wordt het ook makkelijker om te investeren in innovatie. Voorheen moest iedere euro verantwoord worden aan de individuele prestatie die wordt geleverd aan de cliënt. Echter is innovatie een uitgave die niet aan één cliënt toe te schrijven is, maar aan een hele groep cliënten. “Dankzij het ingevoerde regionale budget krijgen we ruimte om zaken als innovatie toch te realiseren”, zegt Jan Megens, manager Zorgkantoor Menzis. “Daarmee creëren we echt toegevoegde waarde voor de klant.”

De administratieve last gaat omlaag terwijl de kwaliteit omhoog gaat. “Dankzij het vertrouwen dat wij krijgen van zowel Menzis als de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) staat de kwaliteit voor de klant echt centraal”, aldus Bas Bodzinga, directeur Klantbelang Philadelphia. “Het zou mooi zijn als Philadelphia in de toekomst met alle zorgkantoren op deze manier kan samenwerken. Dat zou een flinke besparing in kosten en administratieve regeldruk opleveren.”

Door: Redactie Nationale Zorggids