Normal_rekenmachine_geld

Al enkele weken klinken gevaarlijke geluiden over de onvermijdelijke kostenstijging in de zorg. CZ en Achmea kondigden al een premiestijging aan, maar zorgverzekeraar VGZ denkt dat de kosten en zorgpremie juist kunnen dalen als ingezet wordt op meerjarencontracten en betere kwaliteit van zorg, zegt VGZ-voorzitter Ab Klink. Zorgverzekeraar Menzis, enkele bestuurders van ziekenhuizen en artsen denken hier hetzelfde over. Dat meldt de Volkskrant. 

VGZ zegt zelfs in haar jaarverslag dat de uitgaven in de zorg kunnen dalen met 1,6 miljard in vijf jaar tijd. Dat terwijl het Centraal Planbureau (CPB) eerder al kostenstijging van 20 procent berekende voor het jaar 2021. Dus geen daling van 1,6 miljard, maar een stijging van 9 miljard. En dat is ook de berekening die het kabinet volgt.

Door voor de komende vijf jaar contracten af te sluiten met ggz-instellingen en ziekenhuizen, zijn afspraken gemaakt over een langzame afname van de omzet. “Hoe dat gaat, laten we aan de artsen over. Zij hebben het beste zicht op kwaliteit. De verzekeraar heeft dat niet, maar kan wel de goede voorbeelden meenemen in de contracten met anderen. Dit doen we al enkele jaren. Voorop staat dat de zorg beter wordt”, aldus Klink tegen de Volkskrant.

VGZ heeft tot nu toe 'vijfjarencontracten' afgesloten met drie ggz-instellingen en elf ziekenhuizen, maar het doel is om dit jaar nog meer contracten te sluiten met ziekenhuizen, maar ook met tandartsen, fysiotherapeuten en verpleeghuizen.

Volgens CZ hoeven zulke contracten helemaal niet te leiden tot een daling van de zorgkosten. Deze zorgverzekeraar sluit namelijk dezelfde soort contracten met zorgaanbieders, maar verwacht daardoor geen daling in de kosten. Mede door de vergrijzing in Nederland. Ook de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) heeft zo haar twijfels over de uitspraken van Klink. Het kost juist geld om zorg efficiënter of beter te maken. Bovendien neemt de vraag naar complexe zorg toe en daar hangt een prijskaartje aan. 

Door: Redactie Nationale Zorggids