Normal_samenwerking_fusie_handen_schudden

Zilveren Kruis en Diabeter sluiten een 10-jarige samenwerking gericht op de korte en de lange termijn uitkomsten van de diabeteszorg. De gezamenlijke ambitie is om patiënten met chronische ziekte type 1 diabetes hun leven lang complicatievrij te houden. De overeenkomst markeert een nieuwe fase in de zorg en is een wereldwijde primeur op het gebied van Value Based Healthcare. Dat meldt Zilveren Kruis. 

Bij een chronische ziekte als type 1 diabetes ligt de uitdaging in het verbeteren van de medische uitkomsten en de kwaliteit van leven voor de patiënt gedurende de gehele levensloop. Het huidige jaarlijkse contracteren werkt echter een korte termijn focus in de hand. Sturen op waarde van zorg voor de lange termijn wordt dan lastig. Met de waardegedreven overeenkomst doorbreken Zilveren Kruis en Diabeter deze barrières en focussen ze zich gezamenlijk op de lange termijn, aldus de zorgverzekeraar.

Vrijheid voor de zorgaanbieder

Aan de hand van een integraal tarief krijgt Diabeter de vrijheid om zelf te bepalen welke zorg het beste aansluit bij de patiënt. Als Diabeter hiermee positieve resultaten behaalt staat daar een beloning tegenover. Diabeter investeert die in het verder verbeteren van de zorg. In plaats van afspraken over de te leveren zorg wordt zo de nadruk gelegd op het creëren van zoveel mogelijk waarde voor de patiënt. Beide partijen streven op deze manier naar de beste zorg om complicaties nu maar ook op langere termijn, zoals hart- en vaatziekten, blindheid, zenuwpijn en nierfalen, te voorkomen.

Juiste zorg, juiste moment, juiste prijs

"Door te sturen op waarde voor de patiënt, in plaats van volume voor de zorgaanbieder, kunnen we de zorg in Nederland substantieel verbeteren", vertelt Olivier Gerrits, directeur Zorginkoop Zilveren Kruis. "Daarbij horen zorgaanbieders die zich verantwoordelijk voelen voor de uitkomsten van zorg, zoals Diabeter."

Diabeter heeft in de afgelopen jaren de waardegedreven zorg voor mensen met T1DM verder ontwikkeld en daar ook internationaal erkenning voor gekregen. "We meten op zowel individueel niveau als op groepsniveau meer dan honderd uitkomsten op medisch gebied en de kwaliteit van leven", zegt Dr. Henk Veeze, kinderarts en oprichter van Diabeter. "Deze uitkomsten maken vernieuwing van de zorg mogelijk. Waardegedreven zorg is ook de juiste zorg, op het juiste moment en voor de juiste prijs."

Door: Redactie Nationale Zorggids