Normal_geld_medicijnen

Een euro kun je maar één keer uitgeven. Dat geldt voor een huishouden, maar ook voor de gezondheidszorg. Ook daarin moeten keuzes gemaakt worden. Waarbij gekeken wordt naar wat het kost en wat het oplevert. In opdracht van het Zorginstituut Nederland heeft een consortium onder leiding van het Radboudumc onderzoek gedaan naar de verdringing binnen de Nederlandse gezondheidszorg. Bijvoorbeeld door opname van dure, veelal niet kosteneffectieve medische technologieën in het basispakket. Dat meldt Zorginstituut Nederland. 

Verdringing is een diffuus proces: de budgetdruk van het aanbieden van een nieuwe medische technologie of duur geneesmiddel is niet direct te koppelen aan verdringing van andere specifieke zinnige zorg. Uit het onderzoek blijkt dat het niet altijd gelijk zichtbaar is wáár verdringing van zorg zich voordoet, maar wél dat verdringing van andere goede zorg aantoonbaar voorkomt.

Zo nemen dure geneesmiddelen relatief een steeds groter deel in van de uitgavengroei, waardoor er minder ruimte over blijft voor andere zorg. Bijvoorbeeld op het gebied van infectieziekten, ziekten van het zenuwstelsel waaronder Parkinson en Alzheimer, en oog- en oorziekten.

Welke verschuivingen vinden precies plaats door verdringing? Welke zorg wordt minder geboden? En wat zijn de gezondheidseffecten daarvan? De vraag of dure zorg bepaalde andere goede zorg verdringt, moet wat het Zorginstituut betreft altijd deel uitmaken van de afwegingen rond pakketbeheer. Het verdringingsvraagstuk laat de noodzaak zien voor het maken van expliciete afwegingen. 

De burger heeft er recht op te weten dat zijn premiegeld op de beste manier besteed wordt. Investeringen in nieuwe technologieën die meer dan 80.000 euro per QALY (een extra levensjaar in goede gezondheid) kosten kunnen dan mogelijk beter besteed worden aan reguliere – kosteneffectieve - ziekenhuiszorg. In het nu gedane onderzoek worden de afwegingen die daarbij horen expliciet gemaakt. Lees hier meer over het onderzoek naar verdringing binnen de Nederlandse ziekenhuiszorg

Door: Redactie Nationale Zorggids