Normal_diabetes1

Flash Glucose Monitoring (FGM) is verzekerde zorg voor vier groepen diabetespatiënten die al in aanmerking komen voor vergoeding van real time continu glucose monitoring (RTCGM). Dit staat in het standpunt 'Flash Glucose Monitoring' van Zorginstituut Nederland. Het recht op vergoeding van FGM voor deze patiëntengroepen gaat in met terugwerkende kracht vanaf 27 november 2017, zo meldt het Zorginstituut. 

Het gaat om een aanzienlijke groep patiënten die op grond van het standpunt recht hebben op vergoeding van FGM, namelijk: kinderen met diabetes type 1, volwassenen met diabetes type 1 die slecht zijn in te stellen en die kampen met gemiddeld hoge bloedsuikerwaarden, zwangere vrouwen met diabetes type 1 en 2 (geen zwangerschapsdiabetes) en vrouwen met diabetes type 1 en 2 die een zwangerschapswens hebben.

Een vijfde groep die eveneens in aanmerking komt voor RTCGM, doet dat niet voor FGM. Het gaat om diabetespatiënten met ‘hypoglycemia unawareness’ waardoor ze een aanval van hypoglykemie niet voelen aankomen. Het Zorginstituut oordeelt dat RTCGM voor deze groep beter geschikt is vanwege de alarmfunctie en de mogelijkheid om te worden aangesloten op een insulinepomp. FGM heeft geen alarmfunctie.

Om in aanmerking te kunnen komen voor Flash Glucose Monitoring-systemen zoals de FreeStyle Libre, moeten diabetespatiënten in staat zijn tot goede zelfzorg. Als dat niet kan of in de praktijk tot problemen leidt, kan een zorgverlener RTCGM voorschrijven. De vergoeding van FGM valt onder de hulpmiddelenzorg, die voor RTCGM onder de medisch-specialistische zorg.

Het standpunt van Zorginstituut Nederland over FGM gaat niet over de patiëntengroepen die vingerprikken. Daarvoor moet eerst de plaatsbepaling van FGM ten opzichte van de hulpmiddelen voor standaard vingerprikken duidelijk zijn en met wetenschappelijk bewijs ('evidence based') zijn onderbouwd. Hierover buigt een speciale werkgroep van zorgverleners, zorgverzekeraars en patiënten zich momenteel binnen de Rondetafel Diabeteszorg.  

Door: Redactie Nationale Zorggids