Normal_bureaucratie_medisch_zorg_administratie_rekening

Patiëntenfederatie Nederland zou graag vaker een dialoog zien tussen zorgverleners & zorgverzekeraars en verzekerden. Mensen hebben nu vaak nog onvoldoende inzicht in de kosten die bij ongecontracteerde zorg komen kijken en welke zorgaanbieder nu wel of niet een contract heeft. Hiermee reageert de organisatie op een recente uitspraak van een rechter die oordeelt dat het aan de verzekerde zelf is om te onderzoeken welke zorgaanbieders gecontracteerd zijn en bij welke zorgaanbieders een deel zelf betaald moet worden. Dat meldt Patiëntenfederatie Nederland.

Zorgverzekeraar Zilveren Kruis, het St. Antonius Ziekenhuis, Haaglanden Medisch Centrum en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) stonden onlangs voor de rechter omdat ze het niet eens waren over de informatieplicht.

De rechter is van mening dat ziekenhuizen niet verplicht zijn om patiënten te informeren over ongecontracteerde zorg, maar de zorgverzekeraar wel. Dat de zorgverzekeraar juist de verantwoordelijkheid afschoof op de zorgaanbieder, is in strijd in de wet. Wel stelt de rechter dat het allereerst aan de verzekerde zelf is om te onderzoeken welke zorgaanbieder gecontracteerd is en welke niet.

Patiëntenfederatie Nederland vindt dit kort door de bocht. “Je kunt niet van een verzekerde verwachten dat die elke keer als hij naar een zorgverlener gaat eerst met de zorgverzekeraar belt of die wel is ingekocht. Daarom zeggen wij dat een zorgverlener – vóór hij met de behandeling begint – met zijn patiënt moet bespreken of de zorg wel wordt vergoed”, aldus directeur Dianda Veldman. Ze wil het eigenlijk een gezamenlijke verantwoordelijkheid maken van zorgverzekeraar, zorgaanbieder en patiënt.

Vooral voor mensen met een budgetpolis is het goed om vooraf te zijn ingelicht over al dan niet gecontracteerde zorg, omdat zij meer kans hebben op zorg van een niet-gecontracteerde zorgaanbieder.  

Door: Redactie Nationale Zorggids