Normal_budget_geld_bezuinigingen

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de regelgeving voor 2019 voor de ggz en forensische zorg vastgesteld. Een belangrijke verandering gaat over de acute psychiatrische hulpverlening. Deze kent vanaf volgend jaar een aangepaste bekostiging die veel beter aansluit op de kosten die crisisdiensten maken voor het beschikbaar houden van hun dienst. Dit meldt de Nederlandse Zorgautoriteit.

Acute psychiatrische zorg is voor mensen die door acute psychiatrische problematiek in een crisis terechtkomen. De ggz-crisisdiensten ontvangen nu een vergoeding die is gebaseerd op het aantal patiënten dat binnenkomt. Crisisdiensten in dunner bevolkte gebieden krijgen daardoor minder dan diensten in stedelijke gebieden, terwijl ook zij 24/7 beschikbaar moeten zijn en daarvoor kosten maken. De nieuwe bekostiging zorgt voor een beter passende vergoeding van de beschikbaarheid.

Werking van de nieuwe bekostiging

Vanaf 2019 is er een budgetsystematiek voor de eerste drie crisisdagen. Per regio maken één zorgverzekeraar en één aanbieder van crisiszorg (de budgethouder) budgetafspraken voor de triage, de beoordeling en crisisbehandeling inclusief eventuele opname voor de eerste drie dagen. De zorgaanbieder declareert voor zorg binnen deze drie dagen een zogenoemde crisis-dbc binnen budget. Zo nodig ontvangt de budgethouder uit het budget ook extra vergoeding voor de beschikbaarheid. Daardoor zijn de kosten voor de beschikbaarheid ook gedekt voor crisisdiensten in dunner bevolkte gebieden. Is de patiënt na drie dagen nog in crisis, dan declareert de zorgaanbieder voor deze behandeling en eventueel opname van crisispatiënten een ‘reguliere’ crisis-dbc.

Tarieven geïndexeerd voor 2019

De NZa begint dit jaar een nieuw en uitgebreid kostenonderzoek om de tarieven in de ggz en forensische zorg (fz) te herijken. Vanwege de omvang en gewenste zorgvuldigheid – zoals tussentijdse afstemmingen met veldpartijen – kan dit onderzoek in 2019 nog niet leiden tot een nieuwe basis voor de tarieven. Daarom heeft de NZa de dbc-tarieven voor 2019 geïndexeerd.

Door: Redactie Nationale Zorggids