Normal_bruno_bruins

Er zijn in Nederland 55 verschillende standaard basisverzekeringen. In de praktijk worden verzekeringen onder allerlei namen en in verschillende verpakkingen aangeboden. Een van de verpakkingsvormen zijn de ongeveer 51.000 verschillende collectieve zorgverzekeringen. Hierdoor is de zorgverzekeringsmarkt ondoorzichtig geworden en is goed vergelijken een haast onmogelijke opgave. Minister Bruno Bruins van Medische Zorg wil daarom dat zorgverzekeraars zorgen voor meer transparantie. Dit meldt Rijksoverheid. 

Bruins: “We hebben in Nederland een groot aanbod van zorgverzekeringen. Het is goed dat er iets te kiezen valt, maar in de praktijk zien we dat er veel verschillende verpakkingen zijn om hetzelfde product. Concerns bieden via verschillende verzekeraars polissen aan die sterk op elkaar lijken en ook collectiviteiten verschillen niet van de gewone basisverzekering. Toch rekenen verzekeraars andere premies. Ik wil dat verzekeraars hun aanbod meer onderscheidend maken. De Nederlandse Zorgautoriteit zal intensiever controleren op de transparantie-eisen.”

Doel van collectiviteiten wordt niet waargemaakt

Het idee achter collectiviteiten is dat verzekeraars voor een specifieke groep verzekerden gericht bepaalde zorg inkopen. De besparing die hiermee in theorie gehaald kan worden, mag dan in de vorm van een korting van maximaal 10 procent worden teruggegeven aan deze groep verzekerden. In de praktijk blijkt van specifieke inkoop of zorginhoudelijke afspraken echter geen sprake. Bovendien is de collectiviteit identiek aan de gewone verzekering die zonder korting wordt aangeboden.

Korting mag geen marketinginstrument zijn

Minister Bruins wil dat zorgverzekeraars een einde maken aan deze fictieve korting en dat zij collectieve zorgverzekeringen niet langer louter gebruiken als marketinginstrument. Om deze eis kracht bij te zetten, halveert de minister met ingang van 2020 de maximale wettelijke korting die verzekeraars mogen geven voor een collectiviteit van 10 procent naar 5 procent. Ook verplicht de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)verzekeraars om duidelijk aan te geven op welke van de 55 ‘modelovereenkomsten’ een collectiviteit gebaseerd is.

Door: Redactie Nationale Zorggids