Normal_laboratorium_onderzoek_bloedonderzoek

In 2019 wordt de regeling ‘voorwaardelijke toelating tot het basispakket’ vervangen door de Subsidieregeling Veelbelovende Zorg. Het doel is veelbelovende behandelingen, medische technologie, hulpmiddelen en geneesmiddelen nog sneller beschikbaar te stellen aan patiënten. Het Zorginstituut bereidt zich de komende maanden voor op de uitvoering van de nieuwe subsidieregeling, aldus Zorginstituut Nederland. 

Met jaarlijks 105 miljoen euro worden ontwikkelaars van nieuwe zorgideeën geholpen bij het opzetten en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. Voordat een nieuwe vorm van zorg vergoed kan worden vanuit het basispakket is namelijk bewijs nodig dat deze ook tenminste net zo effectief is als gebruikelijke behandelingen.

Dat type onderzoek is echter vaak kostbaar, vergt veel expertise en duurt meerdere jaren. Met het geld dat hiervoor nu beschikbaar komt, kunnen ontwikkelaars, ziekenhuizen en onderzoekers dit onderzoek gemakkelijker opzetten. Na afloop van het onderzoekstraject volgt een beoordeling van het Zorginstituut om vast te stellen of de betreffende zorg het basispakket kan instromen.

Sinds 1 januari 2012 kan de minister besluiten om zorg, die nog niet bewezen effectief is, toch tijdelijk toe te laten tot het basispakket. Daaraan wordt de voorwaarde verbonden dat in de periode van tijdelijke toelating door onderzoekers gegevens worden verzameld over de effectiviteit en kosteneffectiviteit van de zorg. Aan de hand van deze gegevens stelt het Zorginstituut in de laatste zes maanden van de periode van voorwaardelijke toelating vast of de zorg definitief onderdeel kan zijn van het basispakket.

Geneesmiddelen en evaluatie van bestaande zorg

Naast de subsidieregeling voor behandelingen en medische technologie werkt minister Bruins ook aan een vergelijkbare regeling voor geneesmiddelen. Vanwege onder ander de verschillen in geldende regelgeving voor geneesmiddelen wordt hiervoor een aparte regeling in het leven geroepen, die vermoedelijk voor het einde van 2018 gepresenteerd wordt. 

Door: Redactie Nationale Zorggids