Normal_paracetamol

Apothekersorganisatie KNMP is niet blij met het besluit van het kabinet om paracetamol, foliumzuur en vitamine D  uit het basispakket te halen. Voor ouderen en chronisch zieken zijn zulke middelen noodzakelijk, bijvoorbeeld om bijwerkingen te voorkomen, zegt voorzitter Gerben Klein Nulent. Dit meldt KNMP. 

Samen met het Reumafonds en ouderenorganisatie KBO-PCOB heeft de KNMP een lijst van argumenten tegen het besluit opgesteld en opgestuurd naar de Tweede Kamer. “De organisaties noemen het besluit om meer dan één reden ‘penny wise, pound foolish'.  Zo wijst de eerdere ervaring bij maagbeschermers uit dat het schrappen van de vergoeding van relatief goedkope middelen leidt tot een verschuiving van het voorschrijven van duurdere, risicovollere middelen die wel vergoed worden.”

De vrees is dat patiënten zorg zullen gaan mijden. Als voorbeeld halen ze het voorkomen van botbreuken bij osteoporose aan. Patiënten met osteoporose hebben kalktabletten en vitamine D nodig, zodat zij dure ingrepen en ziekenhuisopnamen kunnen voorkomen. Bovendien kunnen de middelen de noodzaak van thuiszorg of wijkverpleging tegengaan of in ieder geval uitstellen.

Door het niet meer vergoeden van de paracetamol, vitamines en mineralen, moeten chronisch zieken en ouderen in de toekomst nog meer betalen voor medicijnen. Het opmaken van het eigen risico daargelaten. 

Door: Redactie Nationale Zorggids