Normal_ziekenhuis_ziekenhuisbed_patient

Totale parenterale voeding (TPV) moet vanaf 1 januari 2020 voor alle TPV-patiënten alleen nog worden vergoed uit de geneeskundige zorg. Daarmee komt er een einde aan de onduidelijkheid of de vergoeding van deze zorg valt onder de farmaceutische zorg, hulpmiddelenzorg of geneeskundige (medisch-specialistische) zorg. Dat meldt Zorginstituut Nederland. 

TPV wordt altijd vergoed vanuit het basispakket. Tijdens een bijeenkomst met de patiëntenvereniging, zorgverleners en zorgverzekeraar bleek dat er vooral veel onduidelijkheid is over de vergoeding van TPV voor chronische patiënten die thuis verblijven. Voor deze groep patiënten worden de voeding en de hulpmiddelen die nodig zijn om de voeding toe te dienen nu op twee manier vergoed: vanuit een combinatie van farmaceutische zorg (voeding) en hulpmiddelenzorg (infuuspomp met toebehoren) of vanuit de geneeskundige zorg. Dit zorgt in praktijk voor verwarring.

TPV vergoeden vanuit geneeskundige zorg

Vanaf 1 januari 2020 wordt TPV-zorg alleen nog vergoed vanuit de geneeskundige zorg. Alle partijen zijn het er namelijk over eens dat de voorschrijvende medisch specialist eindverantwoordelijk is én blijft voor TPV-zorg, in het ziekenhuis en thuis. Ook zal altijd een achterwachtfunctie vanuit het ziekenhuis nodig zijn voor deze patiënten. Om de vergoeding van TPV-zorg te beperken tot geneeskundige zorg, is een wijzing van de regelgeving noodzakelijk. Daarom vraagt het Zorginstituut minister Bruins de regelgeving zodanig aan te passen, dat TPV en de bijbehorende middelen per 1 januari 2020 alleen bekostigd kunne worden via de geneeskundige zorg.

Totale parenterale voeding 

Patiënten kunnen door een (chronische) aandoening van het maagdarmkanaal soms niet voldoende voeding en/of vocht opnemen of verdragen. In ernstige gevallen zijn ze zelfs aangewezen op totale parenterale voeding (TPV), zodat zij toch voldoende voedingstoffen en/of vocht binnenkrijgen. TPV houdt in dat de voeding via een infuuspomp met een dun slangetje rechtstreeks in de bloedbaan gaat. De benodigde hoeveelheid en samenstelling van de TPV wordt door een medisch specialist vastgesteld en regelmatig bijgesteld.

Door: Redactie Nationale Zorggids