Normal_bureaucratie_medisch_zorg_administratie_rekening

Bijna 50 procent van de zevenduizend door Patiëntenfederatie Nederland ondervraagde volwassenen heeft weleens onverwacht een rekening op de mat gekregen na een bezoek aan een zorgverlener. Voor een grote groep mensen was het volledig onduidelijk waarom zij de rekening moesten betalen, anderen zeggen dat het om een eigen bijdrage ging of zorg buiten het basispakket ontvingen. Een kleine groep mensen kreeg de zorg niet vergoed omdat ze gebruikmaakten van niet-gecontracteerde zorg. Dat meldt Patiëntenfederatie Nederland. 

De meeste ondervraagden vinden het de verantwoordelijkheid van de zorgaanbieder om de patiënt in te lichten over niet-vergoede zorg . Ook de zorgverzekeraar zou hierover informatie moeten verstrekken, vindt 41 procent. 12 procent van de ondervraagden, met name hoogopgeleiden, vindt dat de patiënt zelf de verantwoordelijkheid heeft om informatie over al dan niet vergoede zorg op te zoeken.

Ouderen weten vaak beter dan jongeren wat er wel en niet vergoed wordt en waarom. De groep chronisch zieke patiënten ziet het als de taak van de zorgverlener om hen te informeren over een eventuele rekening.

Patiëntenfederatie Nederland wil samen zorgverzekeraars en zorgaanbieders om de tafel om een oplossing te bedenken voor het probleem. Het zou niet zo zijn dat zo’n grote groep patiënten te maken krijgt met een onverwachte rekening na een bezoek aan een zorgverlener. 

Door: Redactie Nationale Zorggids