Normal_geld_medicijnen

Zorgverzekeraars vergoeden wat zij in de polisvoorwaarden hebben opgenomen als verzekerden naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder gaan. Slechts in een enkel geval wijkt dit af. Dat concludeert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) naar aanleiding van een onderzoek hiernaar. Twee zorgverzekeraars zijn aangesproken op hun onduidelijke beleid. Het zou lastig zijn om vooraf te weten welke kosten gemaakt worden als men een niet-gecontracteerde zorgaanbieder kiest. Dit meldt NZa.

De vergoeding van geestelijke gezondheidszorg (ggz) voldeed bij alle zorgverzekeraars aan de polisvoorwaarden. Twee van de zes onderzochte zorgverzekeraars vergoedden niet exact wat ze in hun polisvoorwaarden hebben opgenomen als verzekerden naar een fysiotherapeut gingen die geen contract had met hun zorgverzekeraar. De onjuiste vergoeding voor fysiotherapie was echter meestal in het voordeel van de verzekerden. Bij één verzekeraar pakte dit in een aantal gevallen negatief uit voor de verzekerde. Als verzekerden het vermoeden hebben dat ze zelf te veel moesten bijbetalen, kunnen ze contact opnemen met hun zorgverzekeraar.

Transparantie voor de patiënt

Voor verzekerden is het moeilijk om vooraf te achterhalen wat ze precies zelf moeten betalen als ze niet-gecontracteerde zorg gebruiken. Zorgverzekeraars moeten daarom duidelijk zijn over wat patiënten zelf moeten bijbetalen. Zorgaanbieders die geen contract hebben met de zorgverzekeraar van de patiënt hebben hier ook een verantwoordelijkheid. Zij moeten patiënten er vooraf op wijzen dat ze mogelijk een deel van de rekening zelf moeten betalen. Zo kunnen verzekerden op basis van volledige informatie beslissen of ze naar een niet-gecontracteerde aanbieder willen, zonder dat zij achteraf voor soms hoge eigen betalingen komen te staan waar ze niet op hadden gerekend.

Geen uniforme tarieven

Daarnaast blijken zorgverzekeraars het ‘gemiddeld gecontracteerd tarief’ verschillend te berekenen. Dit is niet verboden, maar zorgt wel voor meer onduidelijkheid bij verzekerden. Dit is tevens het bedrag dat een patiënt vergoed krijgt als het naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder gaat. De NZa stelt dat zorgverzekeraars wel het gehele bedrag vergoeden wat in de polis staat. In slechts twee gevallen was dit niet het geval. Deze twee zorgaanbieders hebben inmiddels hun werkwijze aangepast.

Door: Redactie Nationale Zorggids