Normal_spuit_medicijnen

Minister Bruno Bruins voor Medische Zorg heeft met succes onderhandeld over de prijs van het middel daratumumab in twee verschillende combinatietherapieën voor de vervolgbehandeling van de ziekte van Kahler. Het medicijn was al beschikbaar voor monotherapie bij vervolgbehandeling, maar is door de prijsafspraken vanaf 1 september ook beschikbaar vanuit het basispakket voor patiënten die daratumumab gebruiken in combinatie met andere middelen. Dat meldt Rijksoverheid.

De afspraken geleden tot en met 2021. Vanwege de vertrouwelijkheid van de afspraken met de leverancier kan de uitkomst van de onderhandelingen niet openbaar gemaakt worden. Wel kan een totaalbeeld gegeven worden. In 2015 en 2016 hebben prijsonderhandelingen met farmaceuten geleid tot een totale besparing van 155 miljoen euro. De resultaten over 2017 worden later dit jar bekend. 

Daratumumab zat eerder vanwege de hoge kosten in ‘de sluis’. Dat houdt in dat het middel niet vergoed werd om zo eerst een lagere prijs uit te kunnen onderhandelen met de leverancier. Eind 2017 adviseerde Zorginstituut Nederland om het middel niet op te nemen in het basispakket, tenzij door prijsonderhandeling de kosteneffectiviteit van deze behandeling verbetert en de impact op het zorgbudget zo wordt teruggebracht.

Ziekte van Kahler

De ziekte van Kahler is een vorm van beenmergkanker dat veroorzaakt wordt door plasmacellen (een bepaalde soort witte bloedcellen). Deze cellen groeien ongecontroleerd en worden kwaadaardig. De ziekte komt veelal voor bij mensen van vijftig jaar en ouder.  Wie hiermee kampt heeft pijn in de botten, bloedarmoede en is gevoelig voor infecties. Andere symptomen zijn een verhoogd kalkgehalte in het bloed, een verstoorde nierfunctie en beschadigde zenuwwortels of ruggenmerg.  

Door: Redactie Nationale Zorggids