Normal_online_zorgverzekering_afsluiten

De Nederlandse Zorgautoriteit (Nza) beoordeelt jaarlijks hoe zorgverzekeraars hun wettelijke taken en maatschappelijke rol uitvoeren. In 2017 en de eerste helft van 2018 deden de zorgverzekeraars het over het algemeen goed, zo oordeelt de NZa. Wel blijven de aanpak van wachttijden en de vindbaarheid van informatie belangrijke punten van aandacht. Dat meldt de Zorgautoriteit. 

Zorgverzekeraars voeren hun wettelijke taken en maatschappelijke rol goed uit, vindt de NZa. Dat baseert het op het feit dat de informatieverstrekking door zorgverzekeraars aan burgers klopt. De informatie die zorgverzekeraars aan de telefoon en op hun websites verstrekken is juist en volledig. Na een periode van drie jaar intensief en gedifferentieerd toezicht, is de Zorgautoriteit tevreden met het resultaat. Daarmee komt een eind aan een verbetertraject voor de juistheid en aanwezigheid van informatie dat met zorgverzekeraars in 2015 is ingezet.

De vindbaarheid van informatie over zorgverzekeringen voor de burger laat nog wel te wensen over. De juiste informatie is er inmiddels, maar deze zou in veel gevallen beter vindbaar kunnen zijn. Zorgverzekeraars worden hierop aangesproken.

Wachttijden

Zorgverzekeraars hebben een zorgplicht. Zij moeten ervoor zorgen dat hun verzekerden op tijd de zorg krijgen die zij nodig hebben. Maar zorgverzekeraars kunnen dit niet alleen. Zorgaanbieders en consumentenorganisaties moeten ook een bijdrage leveren aan het oplossen van de wachttijdenproblematiek. Ze zullen nog beter moeten samenwerken, want ondanks alle inspanningen zien we nog niet overal het gewenste effect. In de geestelijke gezondheidszorg zijn de wachttijden niet gedaald. Ook in de ambulancezorg en medisch specialistische zorg is er nog ruimte voor verbetering. Van zorgverzekeraars wordt verwacht dat ze in de zorginkoop aandacht besteden aan de wachttijden.

Door: Redactie Nationale Zorggids