Normal_geld__portemonnee__muntgeld

Menzis en Zilveren Kruis trekken zich de komende jaren terug uit de collectieve zorgverzekeringen voor minima. Zorgverzekeraar Menzis stopt de samenwerking met dertig gemeenten, omdat de verzekeringen te duur zijn en het netwerk van klanten en zorgaanbieders daar niet optimaal is. Zorgverzekeraars en gemeenten weten niet wat de minimapolissen hebben opgeleverd en kunnen ook niet zeggen wat de gevolgen zijn van het stopzetten van deze verzekeringen. Dat meldt het Algemeen Dagblad. 

Hoewel op lokaal niveau bekend is hoeveel minima gebruikmaken van een collectieve zorgverzekering, is het lastig om op landelijk niveau een beeld te schetsen van de effecten op de gezondheid en schulden van minima.

Hoogleraar gezondheidseconomie Wim Groot ziet de verdwijnende mimimapolis als positief nieuws. “Het zijn vaak vrij uitgebreide verzekeringen waarin het eigen risico wordt afgedicht, inclusief uitgebreide aanvullende pakketten. Het wordt door de sociale dienst van gemeenten gedaan vanuit paternalistische motieven, maar eigenlijk is het vaak een erg dure verzekering”, zegt Groot. Hij denkt dat het beter is voor bijstandsgerechtigden om zelf op zoek te gaan naar de best passende verzekering. Gemeenten zouden er goed aan doen om in te zetten op maatwerk en geen algemene verzekering voor iedereen. 

Door: Redactie Nationale Zorggids