Normal_medicijnen_pillen_geneesmiddel

Het zelfbereide medicijn van Amsterdam UMC voor patiënten met CTX is na een terugroepactie weer opgehaald en vervangen door het dure middel van fabrikant Leadiant. Inmiddels heeft de fabrikant bij het Zorginstituut Nederland een aanvraag ingediend voor vergoeding van zijn geneesmiddel in het basispakket, in plaats van het goedkopere medicijn van Amsterdam UMC. Dit meldt NRC die een document hierover in bezit heeft. 

Gaat het Zorginstituut akkoord met de aanvraag van Leadiant, dan moeten zorgverzekeraars het dure geneesmiddel hoe dan ook vergoeden. Als het aan de verzekeraars ligt, komt de goedkopere variant van het Amsterdamse ziekenhuis snel weer op de markt.

Normaal gesproken beroepen fabrikanten zich op de dure studies die ze hebben moeten doen als iemand naar de hoge prijs van een middel vraagt. Hoewel Leadiant dit op papier ook doet, blijkt de fabrikant helemaal geen grootschalige studies te hebben gedaan. “De klinische data voor de onderbouwing van de therapeutische waarde is beperkt”, oordeelt het Zorginstituut. Bovendien is het middel van Leadiant stukken duurder dan het door het Amsterdam UMC bereide middel. Vooralsnog sluit Zorginstituut Nederland opname in het basispakket niet uit, omdat er geen alternatief voorhanden is. 

Voorlopige vergoeding

Verzekeraars hebben beloofd het oorspronkelijke, veel duurdere medicijn van farmaceut Leadiant voorlopig te vergoeden. Dit medicijn kost ongeveer 160.000 tot 220.000 euro per patiënt per jaar.

Onlangs ontstond onvrede over een rapport van het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA). Hierin staat namelijk dat het dure medicijn van Leadiant ook onzuiverheden bevat die geen gevaar zijn voor de patiënt. Het vermoeden is dat het geneesmiddel uit Amsterdam hetzelfde oordeel krijgt. De farmaceut blijkt een melding te hebben gedaan over CDCA uit Amsterdam.

Door: Redactie Nationale Zorggids