Logo_logo_nederlandse_zorgautoriteit_nza

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft deze zomer meerdere meldingen over het contracteerproces onderzocht. Zorgaanbieders kunnen zich bij de NZa melden als zij vermoeden dat zorgverzekeraars zich niet aan de contracteerprocesregels houden bij de inkoop van zorg. De NZa vindt het van belang dat zorgaanbieders en zorgverzekeraars de patiënt niet belasten met de onderhandelingen. Conflicten over contracten mogen niet worden uitgevochten via de media of over de rug van de patiënt. Dit meldt NZa.

In totaal heeft de NZa 159 klachten binnen gekregen over contractering. Bijna alle klachten gaan over de inhoud van het contract. In de meeste gevallen vragen zorgaanbieders om in te grijpen of om een standpunt in te nemen. Het toezicht van de NZa beperkt zich tot het proces van contractering tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders en zij bemiddelen niet bij de totstandkoming van de inhoud van contracten. Zorgaanbieders die klachten hebben over de inhoud van het contract kunnen hun geschil voorleggen aan het Nederlands Arbitrage Instituut.

Voorbeelden van meldingen

Een verzekeraar stuurde aanbieders van orthopedische hulpmiddelen een contractaanbod in de zomervakantie met een reactietermijn van vier weken. Het contractaanbod bevatte forse wijzigingen ten opzichte van het oude contract. De zorgaanbieders konden voor vragen niet voldoende bij de verzekeraar terecht. Volgens de regeling van NZa moet de zorgverzekeraar een redelijke termijn voor bestudering van het contract geven en voldoende beschikbaar zijn voor vragen. Ze zijn met de melders en de verzekeraar in gesprek gegaan. Dit heeft geleid tot nieuwe afspraken over het tijdpad van het contract die voor beide partijen acceptabel zijn.

Door: Redactie Nationale Zorggids