Normal_eerste_kamer_2

Het eigen risico wordt de komende jaren bevroren op 385 euro. De Eerste Kamer heeft gisteren ingestemd met het wetsvoorstel van minister Bruno Bruins voor Medische Zorg dat dit regelt. Dit meldt Rijksoverheid.

De bevriezing van het eigen risico is een afspraak uit het regeerakkoord. Zonder deze wet zou het eigen risico de komende jaren meegroeien met de stijging van de zorgkosten. Deze maatregel van minister Bruins is onderdeel van een reeks van gerichte maatregelen om de stapeling van zorgkosten te voorkomen en voor iedereen de zorg en ondersteuning die zij nodig hebben beschikbaar en betaalbaar te houden.

Stapeling van zorgkosten voorkomen

Het kabinet neemt enkele maatregelen om de stapeling van de zorgkosten tegen te gaan. De vermogensbijtelling voor de Wet langdurige zorg (Wlz) wordt gehalveerd naar 4 procent. Het eigen risico blijft bevroren op 385 euro tot 2022. En de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) krijgt een vast abonnementstarief van maximaal 19 euro per maand. 

Door: Redactie Nationale Zorggids