Normal_rotterdam__erasmusbrug

Vanaf 1 januari 2018 kunnen alle Rotterdammers gebruikmaken van een collectieve zorgverzekering. Deze zorgverzekering is samengesteld door de gemeente Rotterdam, VGZ en de Rotterdammer zelf. Basis is het bestaande VGZ Rotterdampakket voor mensen met een kleine beurs. Dit pakket krijgt een nog uitgebreidere dekking en wordt toegankelijk voor alle Rotterdammers, ook mensen met een inkomen boven de 130 procent van het wettelijk minimumloon. Nieuw is het VGZ Rotterdampakket Compact. Een goedkopere zorgverzekering met minder en lagere vergoedingen voor Rotterdammers die weinig medische zorg verwachten. Dit meldt de gemeente Rotterdam. 

Rotterdammers met een laag inkomen die kiezen voor het uitgebreide VGZ Rotterdampakket krijgen van de gemeente een premiebijdrage van 120 euro per jaar. Daarnaast is het eigen risico voor deze groep op 50 euro na meeverzekerd. Rotterdammers met een laag inkomen en hoge zorgkosten, bijvoorbeeld vanwege een chronische ziekte of beperking, voorkomen zo onverwacht hoge uitgaven. En hoeven dus geen drempels te voelen om naar de dokter of tandarts te gaan.

Rotterdam een stukje gezonder maken

Tom Kliphuis, voorzitter van de Raad van Bestuur van coöperatie VGZ: “Het doel van deze samenwerking is om Rotterdam een stukje gezonder te maken. Het is de eerste stad in Nederland die op een dergelijke uitgebreide wijze met ons aan de slag gaat met projecten rondom zinnige zorg en preventie. Het is mooi om te zien dat daardoor twee hele speciale nieuwe polissen ontstaan."

Tegemoetkoming Meerkosten Zorg

Het college stelt voor om de tegemoetkoming meerkosten zorg als gevolg van afspraken uit het coalitieakkoord, af te schaffen. Het budget dat hierdoor vrijkomt wordt voor een groot deel ingezet om Rotterdammers met een laag inkomen een premiebijdrage aan het VGZ Rotterdampakket te geven. 

Door: Redactie Nationale Zorggids