Normal_medicijnen_geneesmiddelen

Sinds enkele jaren onderhandelt de minister voor Medische Zorg met fabrikanten van nieuwe en zeer dure geneesmiddelen. Doel is om deze waardevolle innovatieve geneesmiddelen tegen aanvaardbare kosten toegankelijk te maken en te houden voor de patiënt. Dit heeft in 2017 geleid tot een kostenverlaging van in totaal 132 miljoen euro. Dat schrijft minister Bruno Bruins aan de Tweede Kamer. Op basis van de prijs die fabrikanten eerst vroegen zou er sprake zijn van 457 miljoen aan uitgaven aan de betreffende geneesmiddelen. In plaats daarvan bedroegen de uitgaven vorig jaar 325  miljoen euro. Dit meldt Rijksoverheid. 

Fabrikanten zijn doorgaans alleen bereid om vertrouwelijke afspraken te maken. Hierdoor is het niet mogelijk om per middel de onderhandelingsresultaten openbaar te maken. Onbevredigend, zegt Bruins. Met de brief die minister Bruins aan de Tweede Kamer heeft gestuurd wordt inzicht gegeven in de totale resultaten van de onderhandelingen. In 2013 is voor het eerst onderhandeld over de prijs van een nieuw medicijnen. Sinds 2013 zijn er over 32 medicijnen zogenaamde financiële arrangementen afgesloten, waarvan 7 in 2018. De totale kostenverlaging over de periode 2013-2017 bedraagt circa 320 miljoen euro.

Financiële arrangementen

Voor veel nieuwe geneesmiddelen maakt het Zorginstituut Nederland een kostenprognose voordat deze in het basispakket worden opgenomen. Het gaat om inschattingen van de minimale en maximale uitgaven van een geneesmiddel gedurende de eerste jaren na markttoelating. Als de kosten per behandeling of de mogelijke totale uitgaven aan een geneesmiddel heel hoog zijn, en een middel is wel effectief, dan kan de minister besluiten om te gaan onderhandelen over de prijs.

Met een arrangement wordt de prijs verlaagd of wordt voorkomen dat de totale uitgaven aan het geneesmiddel te hoog oplopen. Het sluiten van een arrangement gebeurt over het algemeen voordat het middel in het pakket zit en dus ook voordat het gebruikt wordt. De uiteindelijke uitgavenverlaging hangt bij de meeste arrangementen sterk af van hoe vaak het middel wordt voorgeschreven: hoe vaker, hoe hoger de korting. Zo wordt het financiële risico op voorhand beperkt, ook als aanvankelijk nog niet zeker is hoeveel patiënten in aanmerking komen voor een behandeling.

Door: Redactie Nationale Zorggids