Normal_handen_samenwerken

Omdat de ondersteuning en zorg voor mensen met verward gedrag zowel door gemeenten als zorgverzekeraars gefinancierd wordt, is samenwerking tussen beide partijen van cruciaal belang. In september zijn twee nieuwe projecten gestart waarin gemeenten, zorgverzekeraars en zorgaanbieders samenwerken aan een integraal zorg- en ondersteuningsaanbod. Dit meldt ZonMw. 

Gebiedsteams in Utrecht

Het organiseren van gelijktijdige zorg en ondersteuning is niet altijd eenvoudig. In Utrecht (stad) is in proeftuinen reeds ervaring op gedaan met een integrale werkwijze. De ervaringen die hiermee zijn opgedaan, zijn positief. De ZonMw-subsidie wordt ingezet om in Utrecht de gebiedsteams die integrale zorg bieden, door te ontwikkelen.

Digitaal communicatieplatform

In Apeldoorn wordt gewerkt aan een digitaal communicatieplatform voor de cliënt, naasten/mantelzorgers, betrokken zorgprofessionals, professionals in het sociaal domein en eventuele ervaringsdeskundigen. Met dit platform wordt meer structuur gegeven aan het samenspel van betrokkenen rondom een persoon met verward gedrag. Voor dit platform zijn afspraken gemaakt met de zorgverzekeraar.

De groep van mensen met verward gedrag is zeer divers. Het kunnen mensen zijn die verward gedrag vertonen door psychische problemen, dementie of door een verslaving. Ook kan een verstandelijke beperking een rol spelen in het verwarde gedrag dat iemand vertoont. 

Door: Redactie Nationale  Zorggids