Normal_logo_cz

De premie van de basisverzekering van CZ stijgt met 8,55 per maand en komt daarmee uit op 124,80 euro. Dit is een stijging van 7,4 procent ten opzichte van de premie van vorig jaar. Een premie op basis van de werkelijke zorgkosten zou hoger zijn, maar door de inzet van 97 miljoen uit de reserves kan CZ een premie aanbieden die 2,75 euro onder de kostprijs ligt. Dit meldt CZ. 

Door inzet van reserves heeft CZ de afgelopen jaren een premie onder de kostprijs aangeboden. Ook dit jaar is een deel van de reserves ingezet om de stijging van de premie te dempen. De mogelijkheid om reserves in te zetten, neemt af. Het moment dat CZ een kostendekkende premie moet aanbieden komt dichterbij, aldus de verzekeraar.

Zorgen om ontwikkeling zorgkosten

De premie stijgt dit jaar minder hard dan het Ministerie van Volksgezondheid in september voorspelde. Dat komt omdat de zorgkosten dit jaar minder hard stijgen dan het ministerie  berekend heeft. Toch is Wim van der Meeren, bestuursvoorzitter van CZ, verontrust over de verwachte ontwikkeling van de zorgkosten. 

“De Rijksbegroting voorspelt een forse stijging de komende jaren en die is nog maar zeer beperkt te compenseren uit reserves. Als we de zorgkostenbegroting van de overheid volgen, dan betekent dit een grote stijging van de premie in de komende jaren.” Het is de rol van de zorgverzekeraar om goede afspraken te maken met zorgverleners om de stijging van de zorgkosten te beperken. “Het lijkt mooi als er telkens meer geld begroot wordt voor zorg, maar het is geen geld dat ergens op een plank ligt. De zorgkosten moeten via de premie door alle verzekerden betaald worden.” 

Door: Redactie Nationale Zorggids