Normal_normal_justitie__rechtbank

Iedere Nederlander moet een zorgverzekering hebben. Heb je dat niet, dan kun je daarvoor gestraft worden. Zo blijkt nu uit een rechtszaak die eind november speelde. Een Nederlandse vrouw weigerde een zorgverzekering af te sluiten omdat het haar doet denken aan het nazi-regime. De vrouw wil niet ‘dat zij door het betalen van premie medeverantwoordelijk wordt voor een systeem dat pretendeert te genezen, maar dat niet doet, dat uitgaat van een levensbeschouwelijke opvatting die de hare niet is en zijn grondslag vindt in nazi-Duitsland’, aldus het vonnis. Hier gaat de rechtbank in hoger beroep niet in mee. Dit meldt de Telegraaf. 

Het CAK wijst de vrouw er al sinds 2013 op dat zij een zorgverzekering moet afsluiten. Een eerste aanmaning volgde dan ook in dat jaar. Ze ondernam geen actie en daarom stuurde het CAK haar een boete van 332,25 euro. Omdat de vrouw in 2014 nog steeds niet verzekerd was, lag er een tweede boete op haar mat met daarop hetzelfde bedrag. Als de vrouw geen zorgverzekering zou afsluiten, zou het CAK dat voor haar doen. En zo geschiedde.

Zorgverzekeringsplicht aanvechten 

In hoger beroep probeert de vrouw haar zorgverzekeringsplicht aan te vechten. Ze vindt dat de wet een inbreuk doet op haar privacy, haar recht op eigendom en bovendien in strijd is met de zogenoemde vrijwilligheid dat komt kijken bij het afsluiten van verzekeringen. Verboden staatssteun noemt de vrouw het verplicht afsluiten van een verzekering. In 2015 werden al haar bezwaren ongegrond verklaard en ook dit jaar krijgt zij geen gelijk. De vrouw wil nu dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens zich over de zaak buigt, maar dit gaat niet gebeuren. 

Door: Redactie Nationale Zorggids