Normal_notities__papieren__administratie__boekhouding__rapporten

Wijkverpleegkundigen, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, accountants, de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en minister De Jonge van Volksgezondheid hebben afspraken gemaakt om in 2019 af te komen van de 5-minutenregistratie in de wijkverpleging. Binnen één jaar moeten aanbieders die dat nu nog niet doen gaan werken met een andere manier van het registeren van verleende zorg. Deze nieuwe registratiestandaard is veel minder arbeidsintensief. Dit meldt Rijksoverheid. 

De 5-minutenregistratie leidt tot veel onnodige administratie en zorgt al jaren voor onvrede bij wijkverpleegkundigen. Al eerder was de verplichting daarom geschrapt uit wet- en regelgeving. Toch bleef de maatregel in de praktijk bestaan. Daar komt nu uiterlijk volgend jaar een einde aan.

Declaratie gaat straks plaatsvinden op basis van de planning die vooraf wordt gemaakt. De focus komt zo te liggen op verantwoording afleggen over kwaliteit in plaats van over tijd. De wijkverpleegkundige hoeft niet meer achteraf tot op de minuut te registreren welke zorg is geleverd. Dat scheelt veel tijd, die weer aan cliënten besteed kan worden. En het schrappen van onnodige administratie is ook belangrijk voor het werkplezier van medewerkers.

Om aanbieders te ondersteunen bij de overgang naar deze nieuwe werkwijze wordt er onder andere een helpdesk ingericht. Ook schiet een team van het ministerie en de NZa het komende jaar desgevraagd aanbieders te hulp die moeite hebben om van de minutenregistratie af te komen.

Door: Redactie Nationale Zorggids