Normal_stethoscoop_ehealth_laptop

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) laat minister Bruno Bruins voor Medische Zorg weten voorstander te zijn van het vrijgeven van de tarieven voor eerstelijnsdiagnostiek. Dit helpt namelijk om de administratieve lasten te verminderen en zorgt ervoor dat zorgverzekeraars en zorgaanbieders maatwerkafspraken kunnen maken die passen bij de regionale situatie. Dit meldt NZa. 

Jaarlijks stelt de NZa maximumtarieven vast voor ongeveer 30 procent van de medisch-specialistische zorg. Voor het overige deel, het vrije segment, maken zorgverzekeraars en zorgaanbieders nu ook al samen afspraken over de tarieven en voorwaarden. Vrije tarieven bieden meer ruimte voor maatwerk waarmee extra kwaliteit en innovatie in de zorg kan worden beloond. Hierdoor kan de zorg beter aansluiten bij lokale omstandigheden en behoeften van patienten, aldus NZa.

In de nabije toekomst zal de bekostiging van de gehele medisch-specialistische zorg meer ruimte moeten gaan bieden voor maatwerk, gericht op het creëren van waarde voor de patiënt. Vrije tarieven passen, mits aan randvoorwaarden wordt voldaan, in dit toekomstbeeld. 

Door: Redactie Nationale Zorggids