Normal_kunstgebit

De Organisatie van Nederlandse Tandprothetici (ONT), de Vereniging van Laboratoriumhoudende Tandtechnici (VLHT) en de Branchevereniging Tandtechniek (BTT) luiden de noodklok over het inkoopbeleid van zorgverzekeraar VGZ. Volgens de beroepsverenigingen biedt VGZ tarieven aan die zo laag zijn dat deze de kosten niet dekken. Hierdoor dreigen patiënten die verzekerd zijn bij BGZ niet (tijdig) te kunnen worden geholpen als zij een kunstgebit op implantaten nodig hebben. Dit melden de organisaties. 

Tijdens een bezoek aan de mondzorgverlener worden doorgaans verschillende verrichtingen uitgevoerd, waarbij de mondzorgverlener diverse materialen en technieken gebruikt. In de overeenkomst die VGZ voor 2019 aanbiedt, zijn de tarieven voor deze materialen en technieken naar verluid dermate laag dat veel hiervan niet kostendekkend gemaakt kan worden.

Hierdoor dreigt de situatie te ontstaan dat de zorgverleners die deze technieken vervaardigen, dit niet kunnen en willen doen voor VGZ-verzekerden. Het gevolg hiervan is dat zij langer op hun kunstgebit moeten wachten of helemaal niet kunnen krijgen als er geen aanbieders zijn die bereid zijn om de materialen te maken.

Volgens de VLHT, de ONT en BTT is het beleid van VGZ niet te rijmen met de ontwikkelingen in de mondzorg en de markt. De tarieven voor technieken en materialen zijn niet zonder reden door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) voor dit jaar aanzienlijk verhoogd. In de cao Tandtechniek is een verhoging van de salarissen voorzien en ook is bekend dat de btw-tarieven dit jaar stijgen. Deze ontwikkelingen staan lijnrecht tegenover het inkoopbeleid van VGZ, aldus de verenigingen.

“Het is een logisch gevolg dat minder zorgaanbieders technieken en materialen zullen vervaardigen voor VGZ-verzekerden, indien zij daar geld op toe moeten leggen. Mondzorgaanbieders staan altijd klaar voor hun patiënten, maar het kan niet zo zijn dat het de zorgaanbieder geld kost om zijn patiënten te behandelen”, aldus Tim Rolink, vice-voorzitter van de ONT. Als tandprothetici en tandtechnici niet onder de kostprijs zullen werken, zullen verzekerden van VGZ mogelijk in de kou komen te staan.

Door: Redactie Nationale Zorggids