Normal_normal_justitie__rechtbank

Zorgverzekeraar CZ mag van de rechtbank in Zeeland-West-Brabant niet meer rechtstreeks aan patiënten in de verslavingszorg de vergoeding uitkeren. Sinds dit jaar staat in de polisvoorwaarden van de verzekeraar dat de vergoeding voor zorginstellingen zonder contract niet meer aan de instelling wordt betaald, maar aan de patiënt. Deze zal het bedrag dan overmaken aan de zorgaanbieder. Maar als het gaat om verslavingszorg, mag dat niet meer van de rechter. Dit meldt NRC. 

Enkele aanbieders van verslavingszorg, maakten zich zorgen om de nieuwe voorwaarden van CZ. Zorginstelling SGGZ vreesde bijvoorbeeld voor gevolgen als een patiënt met een gokverslaving plotseling een flink bedrag op zijn rekening gestort krijgt. “Dan krijgt hij aan de vooravond van zijn nieuwe leven 20.000 euro op zijn rekening gestort. Dat is niet zorg bieden, maar iemand de afgrond injagen”, stelt directeur Kim Lieuwen.

Veel verslaafden hebben schulden. Daarom stuurde een groep van ggz-instellingen eind vorig jaar al een brandbrief naar het ministerie van Volksgezondheid. Zouden zorgverzekeraars hen rechtstreeks de vergoeding sturen, dan wordt het voor hen heel moeilijk om dat geldbedrag over te maken naar hun zorgaanbieder.
CZ mag niet-verslaafden in de ggz wel de vergoeding blijven sturen en daarmee blijft het cessieverbod in stand. Dat vindt de zorgverzekeraar belangrijk. Een cessieverbod weerhoudt verzekerden ervan om vorderingen over te dragen op de zorgverzekeraar en zorgaanbieders een factuur moeten sturen naar de verzekerde.

“Wij willen dat de verzekerde de rekening ziet. Hij of zij kan zo controleren of het aantal uren zorg op de rekening daadwerkelijk klopt. Zorginstellingen die geen contract met ons sluiten leveren vaak dure zorg”, reageert CZ. SGGZ-directeur van Leeuwen noemt het cessieverbod pesterij aan het adres van ongecontracteerde zorgaanbieders. 

Door: Redactie Nationale Zorggids