Normal_stethoscoop_rekening

Nederlandse zorginstellingen zijn in beperkte mate klaar om de stap naar Horizontaal Toezicht te zetten. De instellingen hebben op dit moment in het algemeen onvoldoende zicht op de risico’s die zij lopen met de registratie en declaratie van zorg en ontberen voldoende grip op de administratieve processen die gehanteerd worden. Dit meldt KPMG op basis van eigen onderzoek. 

“Horizontaal toezicht vereist dat zorginstellingen een zekere mate van volwassenheid kennen op het gebied van Governance, Risk en Compliance”, zegt Sikko Bruinsma van KPMG Health. “Dat betekent dat zij hun processen op orde hebben, dat zij controle hebben op de risico’s die zij lopen en dat zij voldoen aan de regels die gelden.”

Uit onderzoek van KMPG blijkt dat veel zorginstellingen nog niet voldoen aan de eisen van horizontaal toezicht. Ze maken weliswaar vorderingen, maar zijn volgens het landelijke instapmodel nog niet volwassen genoeg. De analyse van KMPG laat zien dat Nederlandse zorginstellingen op een schaal van 1 tot  op dit moment uitkomen op een volwassenheidsscore van iets meer dan een 2. Dat betekent dat rollen en verantwoordelijkheden met betrekking tot registratie en declaratie vooral informeel zijn vastgelegd en dat geen sprake is van de noodzakelijke formele standaardisatie.

Aantal instellingen zetten grote stappen

“Om over te stappen op Horizontaal Toezicht is een hogere score nodig, die aangeeft dat de processen rond registratie en declaratie gestandaardiseerd zijn, gedocumenteerd en gecommuniceerd worden. Verder zien we een aantal instellingen hele grote stappen zetten op dit terrein, dat dient zeker ook gezegd te worden. De benodigde inspanning moet niet onderschat worden”, aldus Bruinsma. 

Door: Redactie Nationale Zorggids