Normal_rekenmachine_geld

Verzekerden vinden het niet erg om een grotere rol te spelen bij het terugdringen van het aantal fouten bij de declaratie van zorg. Zij willen hun zorgnota’s best controleren, maar zoeken hierin meer ondersteuning en stimulering van zorgverzekeraars, zo blijkt uit een bijeenkomst die gezondheidsinstituut Nivel onlangs organiseerde. Dit meldt Nivel. 

Afgelopen voorjaar is het programmaplan Rechtmatige zorg 2018-2021 aangeboden aan de Tweede Kamer, waarmee het ministerie van Volksgezondheid fouten en fraude in de zorg wil aanpakken. Uit dit programma bleek al dat verzekerden een grotere rol moesten gaan spelen in het terugdringen ervan. Echter was nog niet duidelijk wat verzekerden hiervan vonden.

Uit een Burgerplatform, georganiseerd door Nivel, blijkt nu dat verzekerden hun rekeningen wel willen controleren op fouten, maar daarbij wel hulp nodig hebben. Zij zouden het bijvoorbeeld geen probleem vinden als zorgverzekeraars hen hiervoor actief benaderden door direct na het afronden van zorg te vragen of de zorg daadwerkelijk heeft plaatsgevonden en of de door de zorgaanbieder verstuurde rekening klopt.

“Of dit haalbaar is en welke manier van contact tussen zorgverzekeraar en verzekerden het meest geschikt is, kan nader worden bekeken. Telefonisch contact bij het ontvangen van een zorgnota lijkt kostbaar. Aan de andere kant is het de vraag of een e-mail voldoende is om verzekerden te stimuleren om hun rekening te controleren”, zegt programmaleider Judith de Jong van Nivel. 

Door: Redactie Nationale Zorggids