Normal_vgz_zorgverzekering

Het Groene Hart Ziekenhuis en zorgverzekeraar VGZ hebben een meerjarencontract gesloten voor de komende vier jaar. Dit meerjarenakkoord biedt het ziekenhuis ruimte om het programma ‘De juiste zorg op de juiste plek’ verder vorm te geven. Voor VGZ betekent dit het twaalfde ziekenhuis dat toetreedt tot het ‘Zinnige Zorg-netwerk. Dit meldt VGZ.

De zorgverzekeraar is ervan overtuigd dat door de zorg anders te organiseren, deze beter voor de patiënt kan zijn en dat tegen lagere kosten. Met ‘De juiste zorg op de juiste plek’ wordt samen met partners in de regio en de patiënten gekeken hoe zij gezamenlijk de zorg anders kunnen organiseren. Nog meer op basis van de behoefte van de patiënt en zo dicht mogelijk bij huis.

Actieve rol voor patiënt

Ab Klink, lid van de Raad van Bestuur van VGZ: “We zijn blij met de nieuwe samenwerking met het Groene Hart Ziekenhuis. Dit ziekenhuis heeft een belangrijke patiëntgerichte functie, gericht op samenwerking met bijvoorbeeld huisartsen en thuiszorg. De patiënt zal een actievere rol krijgen in zijn of haar behandeling. Met elkaar gaan we kijken hoe we de zorg kunnen verbeteren.”

Toekomstbestendig zorgaanbod

Ziekenhuisbestuurder Marlies Telgenkamp: “Dat er nu een vierjarencontract ligt, geeft ons, naast de financiële rust, ook de tijd om met onze partners de zorg in de regio verder te innoveren. Uitgangspunt hierbij is natuurlijk dat voor patiënten in onze regio een breed, kwalitatief hoogwaardig en toekomstbestendig zorgaanbod beschikbaar is, nu en in de toekomst.”

Door: Nationale Zorggids