Normal_wiskunde_rekenmachine_rekenen_les

Over een paar dagen kan Nederland er weer voor gaan zitten: de aangifte inkomstenbelasting. Voor de één zo geregeld, voor de ander een hele kluif. Wie bijvoorbeeld zorgkosten heeft, mag bij de aangifte bepaalde kosten aftrekken. Het gaat om de zogenoemde specifieke zorgkosten, waarbij iemand aan bepaalde voorwaarden moet voldoen om kosten te mogen aftrekken. In sommige gevallen mag iemand ook de uitgaven aftrekken die hij of zij voor iemand anders maakt. En dat vergt soms wat onderzoek. In dit artikel leggen we uit hoe dit werkt en wie hiervoor in aanmerking komt.

Zoals gezegd zijn specifieke zorgkosten, waaronder kosten voor medicijnen of kosten voor hulpmiddelen, mogelijk aftrekbaar. De Belastingdienst stelt ieder jaar een lijst op van zorgkosten die wel en niet aftrekbaar zijn. Maar allereerst zetten we de voorwaarden puntsgewijs voor je op een rij:

  • Zorgkosten mogen niet worden afgetrokken als die onder het verplicht of vrijwillig eigen risico vallen;
  • Zorgkosten die in verband met ziekte of invaliditeit worden gemaakt, zijn de enige zorgkosten die aftrekbaar zijn;
  • Zorgkosten die je wilt aftrekken, mogen enkel de kosten zijn van het jaar waarin ze zijn gemaakt;
  • Je mag alleen een deel van de kosten aftrekken waarvoor geen vergoeding is ontvangen vanuit de basis of aanvullende zorgverzekering of bijzondere bijstand. Ook als je eerst zelf betaalt en pas later een vergoeding krijgt, mag je (een deel van) de kosten niet aftrekken; 
  • De Belastingdienst vraagt mogelijk om bewijs. Het is daarom ten zeerste aan te raden om rekeningen, verzekeringsoverzichten en bankafschriften te bewaren.

Aangifte inkomstenbelasting: zorgkosten die niet aftrekbaar zijn

Kosten die je niet kunt aftrekken zijn de premies voor de basis en aanvullende zorgverzekering, de wettelijke eigen bijdrage van het CAK of de eigen bijdrage voor de Zorgverzekeringswet. Ook het wettelijk verplichte & vrijwillig eigen risico zijn kosten die niet aftrekbaar zijn, evenals kosten voor prenatale screening, geestelijke gezondheidszorg voor kinderen of voor dyslexiezorg voor een jongere.

Aangifte inkomstenbelasting: zorgkosten die onder voorwaarden aftrekbaar zijn

De kosten van een ivf-behandeling zijn onder voorwaarden aftrekbaar. Een persoon die ouder is dan 43 en een ivf-behandeling ondergaat, kan de kosten niet aftrekken in de belastingaangifte. Als een vrouw die jonger dan 43 is, een ivf-behandeling ondergaat, dan zijn de uitgaven wel aftrekbaar. Echter, als een persoon tijdens de behandeling jonger dan 38 was en er per poging meer dan één embryo werd teruggeplaatst, dan zijn de kosten voor de eerste twee ivf-behandelingen ook niet aftrekbaar.

Wie door een paramedicus wordt behandeld, mag zonder verwijsbrief van een arts de kosten aftrekken voor behandelingen door een fysiotherapeut, diëtist, ergotherapeut, logopedist, oefentherapeut, orthoptist, podotherapeut, mondhygiënist of huidtherapeut.

Ook de gemaakte kosten voor een gehoorapparaat, aanpassingen aan een auto, fiets of computer, vervoer naar de arts of het ziekenhuis en hogere vervoerskosten door ziekte of handicap mogen onder voorwaarden worden afgetrokken in de aangifte inkomstenbelasting. Wil je de reiskosten voor een ziekenbezoek, dieet op voorschrift, extra gezinshulp of extra kleding en beddengoed aftrekken? Dat kan, maar daarvoor is een vast bedrag vastgelegd. Meer informatie hierover vind je op de website van de Belastingdienst.

Aangifte inkomstenbelasting: zorgkosten die zonder meer aftrekbaar zijn

Ja, er zijn veel kosten die je niet mag aftrekken, maar op enkele onderdelen van de zorg mag dat wel. Zo is het toegestaan om enkele kosten voor geneeskundige hulp, behandelingen en medicijnen af te trekken, waaronder verpleging in een ziekenhuis of andere instelling en behandeling op voorschrift en onder begeleiding van een arts door een paramedicus. Ook uitgaven voor bepaalde voorgeschreven medicijnen kunnen aftrekbaar zijn.

Voor wie mag je zorgkosten aftrekken in je aangifte?

Wie de aangifte inkomstenbelasting doet, kan voor zichzelf, maar ook voor zijn of haar fiscale partner en kinderen jonger dan 27 jaar zorgkosten aftrekken. Voor laatstgenoemde geldt wel dat zij niet in staat zijn om deze kosten zelf te betalen. Ook voor ernstige gehandicapte volwassenen (van 27 jaar of ouder) mogen zorgkosten afgetrokken worden wanneer zij niet in staat zijn om deze zelf te betalen. Zij moeten wel in hetzelfde huis als jij wonen. Ook voor broers, zussen ouders die bij je in huis wonen en zorgafhankelijk zijn (van jou) mogen de zorgkosten door jou worden afgetrokken.

Aftrek zorgkosten berekenen doe je zo

Wie digitaal aangifte doet, krijgt een automatische berekening van de aftrek. Handmatig dien je de bedrag van de kosten die je mag aftrekken te verzamelen, en daar eventueel de verhoging van specifieke zorgkosten bij deze kosten op te tellen en de totale specifieke zorgkosten te verminderen met het drempelbedrag (de hoogte van dit bedrag is afhankelijk van het drempelinkomen dat wordt gebaseerd op het totaal van je inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3). Het resultaat van deze berekening is het bedrag dat van de aangifte afgetrokken mag worden. 

Voor een compleet overzicht en meer informatie over aftrek onder voorwaarden, verwijzen we u graag door naar de website van de Belastingdienst. 

Door: Nationale Zorggids
Bron: Belastingdienst