Normal_huisarts_arts

Om huisartsen in Leeuwarden te ontlasten, heeft GGD Fryslan MedTzorg uit Utrecht gevraagd om een huisartsenpraktijk voor onverzekerden en andere moeilijk te bereiken patiënten te openen in Leeuwarden. Het inloopspreekuur voor moeilijke patiënten als dak- en thuislozen wordt nu nog geregeld door de GGD, maar per 1 mei aanstaande neemt MedTzorg dit over. Dit meldt de Leeuwarder Courant.

Sinds twee jaar geldt er bij veel huisartsenpraktijken in Leeuwarden een patiëntenstop, waardoor afgelopen zomer zeker vijfhonderd mensen op de wachtlijst stonden. Sindsdien stellen enkele huisartsen hun praktijk weer open voor wachtenden, zodat de wachtlijst nu uit slechts vijftig mensen bestaat.

Gezondheidscentrum in Leeuwarden

Vanaf mei begint één huisarts bij MedTzorg. Het is de bedoeling dat daar uiteindelijk zes huisartsen komen te werken en dat de praktijk uitgroeit tot gezondheidscentrum. Alles gebeurt in goed overleg met de andere huisartsen in de gemeente. “We willen geen enkele praktijkhouder in de weg zitten”, laat directeur Wil van de Water van MedTzorg weten.

MedTzorg levert naast huisartsenzorg aan onverzekerden ook zorg aan patiënten in de langdurige zorg, zoals ouderen in verpleeghuizen en mensen in psychiatrische klinieken, verslavingsklinieken of gehandicaptenzorginstellingen. 

Door: Nationale Zorggids