Normal_bureaucratie_medisch_zorg_administratie_rekening

De Nederlandse Zorgautoriteit controleert de komende weken bij een aantal zelfstandige behandelcentra (zbc’s) of ze de zorg voor patiënten op een juiste manier in rekening brengen. Vanuit bij de NZa binnengekomen signalen en eigen onderzoek in declaratiedata vermoeden de organisatie dat een aantal zbc’s onjuiste zorgrekeningen verstuurt. Hierdoor kan het voorkomen dat er meer kosten in rekening worden gebracht bij de patiënt dan eigenlijk is toegestaan. Bij het merendeel van de zbc’s lijkt het wel goed te gaan. Dit meldt de Zorgautoriteit. 

Bij de zbc’s die gecontroleerd worden kan het bijvoorbeeld gaan om situaties waarin meer zorg in rekening wordt gebracht dan is geleverd. Ook kan het zijn dat voor een behandeling meerdere rekeningen worden verstuurd, terwijl dit niet is toegestaan. Soms lijkt het erop dat onverzekerde zorg in rekening gebracht wordt als verzekerde zorg.

De komende weken voert de NZa een aantal controles uit bij deze zbc’s om te onderzoeken of de vermoedens juist zijn. Ook gaat de toezichthouder in gesprek met enkele behandelcentra waarbij het vermoeden is dat sprake is van registratiefouten die geen grote financiele gevolgen hebben gehad.

Gevolgen voor patiënt

Patiënten moeten kunnen vertrouwen op een juiste zorgnota. Zo hebben ze inzicht in hun zorgkosten en betalen zij niet onnodig veel. Als de nota niet klopt, kan dit direct financiële gevolgen hebben. Patiënten moeten dan de te hoge rekening soms zelf betalen. Bij verzekerde zorg gaat deze eerst ten koste van het eigen risico. Als zorgaanbieders ten onrechte te hoge zorgkosten in rekening brengen die worden vergoed door zorgverzekeraars, leidt dit uiteindelijk tot een stijging van de zorgpremies voor iedereen, aldus NZa. 

Door: Nationale Zorggids