Normal_embryo_ivf

Zorgverzekeraars zullen dit jaar kunstmatige inseminatie met behulp van een donor (KID-behandelingen) tijdelijk blijven vergoeden voor de situaties waarbij een medische indicatie ontbreekt. De overgangsregeling geldt niet alleen voor lesbische paren en alleenstaande vrouwen die nu al in een KID-traject zitten, maar ook voor vrouwen die later dit jaar met de behandeling starten. Minister Bruno Bruins voor Medische Zorg heeft hierover afspraken gemaakt met de zorgverzekeraars. Dit meldt Rijksoverheid. 

Recent zijn er vragen ontstaan over de vergoeding van KID-behandelingen voor lesbische paren en alleengaande vrouwen. Daarop hebben het Zorginstituut en de minister opgehelderd dat deze behandelingen zonder medische indicatie niet tot het basispakket van de zorgverzekering behoren.

Minister is verzekeraars erkentelijk

Minister Bruins: “Ik begrijp de zorgen. Er is onduidelijkheid ontstaan over de vergoedingen van kunstmatige inseminatie met behulp van een donor. Dat vind ik onwenselijk. Om deze reden heb ik de zorgverzekeraars gevraagd om gedurende 2019 de behandelingen te blijven vergoeden voor vrouwen die nu reeds in een dergelijk traject zitten en vrouwen die zich dit jaar nog voor een dergelijk traject melden. Om op korte termijn duidelijkheid te creëren voor patiënten en behandelaars hebben de zorgverzekeraars hun bereidheid uitgesproken om dit te doen. Dat is mooi nieuws; patiënten en behandelaars verkeren daarmee niet langer in onzekerheid. Ik ben de zorgverzekeraars erkentelijk voor deze stap.’’

Financiering voor de toekomst op de agenda 

De eventuele financiering van KID-behandelingen na 2019 komt later dit jaar terug op de agenda. Minister Bruins schrijft de Tweede Kamer dat dit wordt meegenomen in de kabinetsreactie op het rapport van de Commissie Herijking Ouderschap, die uiterlijk rond de zomer verschijnt.

Door: Nationale Zorggids