Logo_zorginstituut_nederland

Drie relatief nieuwe oncolytica zijn door het Zorginstituut beoordeeld voor toelating tot het basispakket. Het gaat om Yescarta®, een immuuntherapie tegen een specifieke lymfeklierkanker, Kymriah®en om Verzenios® tegen borstkanker. In alle drie de gevallen zijn het zogenaamde sluismiddelen. Opname in de pakketsluis betekent dat instroom in het basispakket pas kan plaatsvinden na een positief advies van het Zorginstituut en een (eventuele) prijsonderhandeling. Dit meldt Zorginstituut Nederland.

Yescarta® is een effectieve immuuntherapie voor bepaalde subgroepen patiënten met lymfeklierkanker - zogenaamd diffuus grootcellig B-cellymfoom; DLBCL en primair mediastinaal grootcellig B-cellymfoom; PMBCL. De overlevingswinst van gemiddeld ruim elf maanden die het middel mogelijk maakt in vergelijking met de standaardbehandeling is aanzienlijk, zeker gezien de agressiviteit van deze vorm van kanker. Het gaat bij Yescarta® om een in principe eenmalige gentherapeutische behandeling die erop gericht is het eigen immuunsysteem te stimuleren om de kankercellen te herkennen en te elimineren.
Er bestaat echter nog onzekerheid over de precieze overleving op de langere termijn. Dit heeft er mede toe geleid dat het Zorginstituut geen betrouwbare inschatting kan maken van de kosteneffectiviteit. Maar de kans is aanzienlijk dat die de referentiewaarde van 80.000 euro per QALY (gewonnen levensjaar van goede kwaliteit) zal overschrijden. Het Zorginstituut vindt daarom dat Yescarta® niet opgenomen moet worden in het basispakket, tenzij een lagere prijs overeengekomen wordt.

Kymriah®

Kymriah® is ook een middel dat eenmalig wordt toegediend en is ondertussen door het Zorginstituut beoordeeld voor verschillende ziektebeelden/indicaties. Eind vorig jaar oordeelde het Zorginstituut dat het kostbare middel - ruim 320.000 euro per patiënt/behandeling - bij zogenaamde acute B cel lymfoblastaire leukemie een therapeutische meerwaarde heeft ten opzichte van de gebruikelijke behandeling, en op grond hiervan in aanmerking komt voor opname in het basispakket. Voor de indicatie DLBCL, een specifieke vorm van lymfeklierkanker, levert het middel te weinig winst in levensjaren op. Het zal voor die patiënten niet vergoed worden.

Verzenios®

Abemaciclib (Verzenios®) is het derde middel voor borstkanker dat in de sluis is geplaatst. In de eerdere gevallen (palbociclib en ribociclib) adviseerde het Zorginstituut vorig jaar ze niet te vergoeden vanwege een ongunstige kosteneffectiviteit. Omdat dat ook geldt voor abemaciclib adviseert het Zorginstituut om ook over dit ‘sluismiddel’ afspraken te maken en daarbij aan te sluiten bij de prijsafspraken die reeds voor de andere middelen zijn gemaakt.

Door: Nationale Zorggids