Logo_logo_nederlandse_zorgautoriteit_nza

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vindt dat zorgverzekeraars meer moeten doen om te zorgen dat hun verzekerden op tijd de zorg krijgen die ze nodig hebben. Als mensen te lang moeten wachten op zorg, kan dit in sommige gevallen leiden tot schade aan hun gezondheid. De NZa constateert na een controlereeks dat niet alle zorgverzekeraars voldoende inspanning leveren om deze kwetsbare mensen op tijd de zorg te geven die ze nodig hebben. Dit meldt de Nederlandse Zorgautoriteit.

Om de inspanningen van de zorgverzekeraars in kaart te brengen, heeft de NZa in 2018 controlebezoeken gebracht aan alle zorgverzekeraars. Daaruit blijkt dat de aanpak van zorgverzekeraars op een aantal belangrijke punten tekort schiet. Zorgverzekeraars hebben een zorgplicht voor hun verzekerden. Dit betekent dat zij ervoor moeten zorgen dat mensen die bij hen een zorgverzekering hebben afgesloten op tijd de zorg krijgen die zij nodig hebben.

Probleemdiagnosen

Voor een aantal zorgvormen zijn in Nederland de wachttijden te lang. In de geestelijke gezondheidszorg (ggz) speelt dit met name voor patiënten met persoonlijkheidsstoornissen en autisme. In de ziekenhuiszorg gaat het vooral om mensen met maag-, darm-, lever- en oogziekten. Zij moeten soms langer wachten dan wat zorgverzekeraars en zorgaanbieders medisch verantwoord vinden.

De NZa ziet dat er zorgverzekeraars zijn die wel specifieke afspraken maken met zorgaanbieders om knelpunten op te lossen. Zo stimuleert een zorgverzekeraar behandeling binnen de treeknorm via een tariefsopslag van 2 procent. Maar er zijn ook zorgverzekeraars die dit nog niet doen.

Zorgbemiddeling

De Zorgautoriteit vindt het positief dat alle zorgverzekeraars zorgbemiddeling aanbieden aan hun verzekerden. Dit betekent dat je als verzekerde contact kunt opnemen als je zorg nodig hebt. Vooral als je te lang moet wachten bij een bepaalde aanbieder, is dit cruciaal. Je zorgverzekeraar moet je namelijk vertellen waar je wel op tijd terecht kan en zo nodig voor je bemiddelen. Wel kunnen zorgverzekeraars beter bijhouden of zorgbemiddeling geslaagd is. Bijna geen enkele zorgverzekeraar controleert achteraf of zijn verzekerde op tijd de zorg heeft gekregen of er zelf voor kiest om langer te wachten bij een specifieke zorgaanbieder.

'Complex probleem'

Koen Venekamp, woordvoerder van Zorgverzekeraars Nederland, zegt dat het voor zorgverzekeraars niet altijd eenvoudig is om te bemiddelen en een alternatief te bieden. Zo biedt niet iedere zorgaanbieder de wachttijden aan, waardoor niet duidelijk is hoe lang de wachttijd bij een specifieke aanbieder is. Er wordt door de zorgverzekeraars hard gewerkt om hun taak als zorgbemiddelaar zo goed mogelijk uit te voeren. “Wel moeten we zeggen dat het rapport wel een positievere toonzetting had mogen hebben. Wij zien in de ggz echt wel resultaat. Of de wachtlijsten minder worden, is niet alleen afhankelijk van ons: het gaat om een complex probleem”, aldus de woordvoerder in Trouw.

Door: Nationale Zorggids