Normal_ziekenhuis__wachtruimte

De nieuwe plannen voor het Haaglanden Medisch Centrum (HMC) om de sluiting van ziekenhuis Bronovo op te vangen, is goed ontvangen door zorgverzekeraars. Om de zorg goed te laten verlopen moet daarvoor een herstructurering plaatsvinden in het HMC. Ook wordt de spoedeisende zorg en complexe zorg gecentreerd in het binnenstadsziekenhuis Westeinde. De steun van de zorgverzekeraars is belangrijk voor de financiële haalbaarheid van de plannen. Dit meldt Algemeen Dagblad.

Om er voor te zorgen dat de inwoners van de regio altijd van goede zorg worden voorzien, moet het HMC een aantal aanpassingen doen in de organisatie van deze zorg. De plannen hiervoor zijn goedgekeurd door zorgverzekeraars, wat een belangrijke stap is. Een woordvoerder van Menzis en CZ legt uit dat zorgverzekeraars contracten afsluiten met het ziekenhuis en dat zij daardoor een financiële pijler zijn. Mochten de plannen volgens de zorgverzekeraars er toe leiden dat de continuïteit van de zorg niet gewaarborgd is, dat kunnen zij aan de bel trekken.

Steeds verdere sluiting van Bronovo

De spoedeisende Hulp van het Bronovo gaat deze zomer al dicht. Bovendien worden steeds meer onderdelen van het ziekenhuis gesloten en gaat het in het weekend dicht, wat uiteindelijk leidt tot een algehele sluiting van het Bronovo in 2024. Het ziekenhuis kan niet langer in de benen worden gehouden en er is niet voldoende personeel. Bronovo is onderdeel van het Haaglanden Medisch Centrum, die voor de regio nog steeds de ziekenhuiszorg zal verzorgen.

Door: Nationale Zorggids