Normal_rekenmachine_geld

Zorgverzekeraar Menzis zegt terug te kunnen kijken op een goed jaar met verbeterde afspraken in het zorgveld, inzet op leefkracht en een lichte groei van het aantal klanten. De verzekeraar sluit 2018 af met een positief resultaat van 20 miljoen euro. Het resultaat is, ten opzichte van wat de zorgverzekeraar omzet minder dan 0,3 procent. “Als coöperatie hebben wij geen winstoogmerk en dus zetten we dit resultaat in voor de zorg, preventie en een stabiele premie,” licht Menzis-CFO Frank Janssen de jaarcijfers toe. Dit meldt Menzis.

Janssen over het positieve resultaat: “We sluiten steeds vaker meerjarencontracten met zorgaanbieders, waarbij de meerwaarde voor onze klanten voorop staat. Het voelt dus echt als een gezamenlijke prestatie met de partijen in het zorgveld. Toch blijft, mede vanwege de vergrijzing, de druk op de zorgkosten verder toenemen.”

Door de inzet van haar reserves kon Menzis de premiestijging voor 2019 echter beperkt houden. Het afgelopen jaar was die inzet 38 euro per betalende klant, in totaal 66 miljoen euro. Menzis groeide in 2018 licht met 27.000 klanten, tot ruim 2.270.000. Het solvabiliteitspercentage volgens Solvency II, een graadmeter voor de wettelijk verplichte reserves van een zorgverzekeraar, komt bij afsluiting van 2018 uit op 150 procent. Daarmee voldoet Menzis aan de gestelde normen en is de coöperatie financieel gezond. 

Kwaliteit van leven verbeteren

“Wij zetten gezondheid en preventie centraal in ons handelen. Waar we voorheen pas een rol speelden op het moment van ziekte en zorg, ontwikkelen we nu tevens activiteiten die helpen om zo gezond mogelijk te leven, met innovatieve oplossingen, leefstijlprogramma’s en diverse e-health toepassingen”, aldus Janssen. “Door positieve gedragsverandering kunnen we de kwaliteit van leven verbeteren. We versterken de leefkracht van onze klanten en hebben met het SamenGezond-programma de laagdrempelige online gezondheidscoach in huis. Oók voor niet-Menzis klanten. Op deze manier kunnen gebruikers zelf ook een belangrijke bijdrage leveren aan betaalbare zorg.” SamenGezond telde eind 2018 ruim 364.000 deelnemers.

Door: Nationale Zorggids