Normal_privacy__gegevens__internet__data__online

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft zorgverzekeraar Menzis met 50.000 euro beboet. Onbevoegde medewerkers van de verzekeraar konden makkelijk toegang krijgen tot de medische informatie van verzekerden. Menzis heeft maatregelen genomen om dit tegen te gaan, maar ten tijde van de controle van AP was dit nog niet het geval. Dit melden NU.nl en Skipr. 

“In haar onderzoek constateerde de AP dat Menzis bij het bewaken van de privacy op een adequate wijze in de cultuur van het bedrijf is geborgd. Wij betreuren dan ook de oplegging van de boete. Het is voor ons een belangrijk signaal dat wij nog alerter moeten zijn rondom privacy”, aldus Menzis.

De zorgverzekeraar laat weten dat de onbevoegde medewerkers die inzicht hadden in de persoonsgegevens, hier niks mee hebben gedaan. AP bevestigt dat er inderdaad geen misbruik is gemaakt van de informatie.

Door: Nationale Zorggids