Normal_gehoorapparaat_doof

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vindt het belangrijk dat iedereen gebruik kan maken van een passend hulpmiddel als hij of zij dat nodig heeft. Het gaat dan bijvoorbeeld om incontinentiemateriaal of een gehoortoestel. De afgelopen tijd heeft de NZa onderzoek gedaan naar de inkoop en verstrekking van hulpmiddelen die mensen in hun eigen omgeving gebruiken en die vanuit de basisverzekering vergoed worden. Daaruit blijkt dat in het algemeen de hulpmiddelen van voldoende kwaliteit zijn. Dit meldt NZa.

Mensen krijgen in Nederland een hulpmiddel als zij dat nodig hebben. De meeste zorgverzekeraars kopen deze zorg in bij veel aanbieders. Een enkele zorgverzekeraar heeft met slechts een paar aanbieders afspraken. Voor de patiënt leidt dit niet tot problemen, omdat hulpmiddelen vaak thuis worden bezorgd. Reistijd speelt hier dus geen rol. Ook de kwaliteit van hulpmiddelen is over het algemeen goed. Een deel van de gebruikers stelt wel op prijs dat er persoonlijk contact is bij het uitkiezen van een hulpmiddel.

Vergoeding

De grote hoeveelheid hulpmiddelen en de verschillende wettelijke kaders waarbinnen deze kunnen worden verstrekt, zorgen voor onduidelijkheid. Dat kan er toe leiden dat mensen ‘verdwalen’ als ze een hulpmiddel nodig hebben. In de praktijk blijken de meeste onduidelijkheden te gaan over de vergoeding. Mensen kunnen niet altijd goed vinden welk hulpmiddel er voor hun beschikbaar is en hoeveel ze zelf moeten betalen, bijvoorbeeld bij gehoortoestellen.

Passende zorg

Mensen kunnen aanspraak maken op een hulpmiddel dat past bij hun individuele situatie en behoefte. Zorgverzekeraars willen vanuit hun rol een redelijke prijs en goede producten. Daarvoor maken ze voor sommige typen hulpmiddelen steeds meer gebruik van een standaardindeling voor bepaalde categorieën patiënten. Het risico bestaat dat gebruikers weliswaar recht hebben op een passend middel, maar dat het lastiger wordt om dat recht te realiseren. Hier moeten zorgaanbieders en zorgverzekeraars alert op blijven en maatwerk blijven leveren.

Innovatie

Waar productontwikkelingen binnen het verzekerde pakket een duidelijke toegevoegde waarde hebben, kunnen zorgverzekeraars meer doen om innovatie te bevorderen. De soms eenzijdige nadruk op prijs leidt er toe dat innovaties niet altijd van de grond komen. Aan de andere kant is de meerwaarde van als innovatief aangemerkte hulpmiddelen soms beperkt, terwijl de kosten wel fors hoger zijn.

Door: Nationale Zorggids