Normal_rekenmachine_geld

De kosten van de Zorgverzekeringswet (Zvw) over 2018 stijgen met 3,5 procent ten opzichte van 2017. Gerekend in euro’s stijgen de kosten van medisch-specialistische zorg het meest. De kosten voor de Wet langdurige zorg (Wlz) stijgen in 2018 naar verwachting met 5 procent. Grootste kostenpost binnen de Wlz is verblijf in een zorginstelling. Dit meldt Zorginstituut Nederland. 

Op basis van de cijfers die nu bekend zijn, verwacht het Zorginstituut dat de totale zorguitgaven van de Zvw in 2018 stijgen van 42,8 miljard euro in 2017 naar 44,3 miljard euro. Dit is een toename van bijna 1,5 miljard euro, ofwel 3,5 procent. Medisch-specialistische zorg blijft de grootste kostenpost binnen de Zvw.

Andere stijgers: geriatrische revalidatiezorg en huisartsenzorg

De kosten voor de geriatrische revalidatiezorg zijn in 2018 procentueel het snelst gestegen, met 45 procent. Een andere opvallende kostenstijging doet zich voor in de huisartsenzorg: Daar nemen de uitgaven in 2018 naar verwachting met 7 procent toe ten opzichte van 2017.

Kosten Wlz stijgen met 0,9 miljard euro

De totale zorguitgaven van de Wlz stijgen naar verwachting van 19.8 miljard euro in 2017 naar 20,7 miljard euro in 2018. Dit is een stijging van 0,9 miljard euro. Grootste kostenpost is het verblijf in een zorginstelling. Die vormt 81 procent van de totale Wlz-uitgaven. In 2018 stijgen de kosten voor verblijf naar verwachting met 3 procent naar in totaal 16,8 miljard euro. Het overgrote deel hiervan is voor rekening van de ouderenzorg: 10 miljard euro. 

Door: Nationale Zorggids