Normal_medicijnen_geneesmiddelen

De uitgaven aan dure geneesmiddelen die binnen de ziekenhuizen (intramuraal) gebruikt worden zijn in een jaar met bijna 10 procent gestegen naar ruim 1,9 miljard euro per jaar. De kosten van buiten het ziekenhuis (extramuraal) door bijvoorbeeld de huisarts voorgeschreven geneesmiddelen zijn met 2,2 procent, in een jaar minder hard gestegen. Voor 2018 verwacht Zorginstituut Nederland dat de kosten voor het basispakket hiervan zullen groeien naar bijna 4,7 miljard euro. Dit meldt Zorginstituut Nederland. 

Uitgaven hulpmiddelen stijgen ook

Het Zorginstituut verwacht voor 2018 een stijging van de uitgaven van circa 4,6 procent aan (medische) hulpmiddelen, naar ruim 1,5 miljard euro per jaar. De groei van de uitgaven wordt met name bepaald door een verwachte stijging van de uitgaven aan diabeteshulpmiddelen.

Ruim 2,3 miljoen verzekerden maken gebruik van hulpmiddelenzorg. Een kleine groep gebruikers is echter verantwoordelijk voor groot deel van de kosten. Ongeveer 86 procentvan de totale verzekerdenpopulatie maakt geen kosten voor hulpmiddelen. Dit zijn ruim 14,7 miljoen verzekerden. Binnen de 14 procent van de verzekerden die wel gebruik maken van hulpmiddelenzorg is slechts circa 1 procent verantwoordelijk voor bijna de helft van de totale uitgaven voor hulpmiddelen (circa 669 miljoen euro).

Door: Nationale Zorggids