Normal_geld_stethoscoop_pillen

Verzekeraars Aegon en Allianz beleggen in 2019 samen maar liefst 11 miljard euro in 19  farmaceutische bedrijven zonder hen aan te sporen om hoge medicijnprijzen terug te dringen. Ook ontbreekt het deze verzekeraars aan inzet om belastingontwijking door farmareuzen tegen te gaan. Dit blijkt uit nieuw onderzoek van de Eerlijke Verzekeringswijzer naar investeringen van verzekeraars in farmaceuten, dat eind april gepubliceerd werd. Dit meldt Oxfam Novib.

Peter Ras, woordvoerder Eerlijke Verzekeringswijzer: “Betaalbare medicijnen zijn van levensbelang, in het bijzonder voor arme mensen in Nederland en in ontwikkelingslanden. De druk van verzekeraars op farmaceuten om betaalbare medicijnen te maken en eerlijk belasting te betalen moet omhoog. Vooral Aegon en Allianz moeten hiermee aan de bak. Verzekeraars kunnen veel beter samenwerken om farmaceuten te dwingen niet langer grote winsten te boeken over de ruggen van burgers.”

Uit het praktijkonderzoek van de Eerlijke Verzekeringswijzer blijkt dat de negen grootste verzekeringsgroepen in Nederland in 2019 in totaal voor ruim 14 miljard euro in 19 grote farmaceutische bedrijven beleggen. Verreweg de grootste investeerders zijn Allianz (8,2 miljard euro) en Aegon (2,8 miljard euro). Deze twee verzekeraars doen volgens Oxfam Novib niets om farmaceuten te stimuleren om betaalbare medicijnen aan te bieden. De zeven andere verzekeringsgroepen, Achmea, ASR, Vivat, CZ en Menzis zetten zich daarentegen wél actief in voor betaalbare medicijnen.

Acces to Medicine Index

Menzis is een rechtszaak tegen een farmaceut begonnen vanwege exorbitant hoge medicijnprijzen. Vier verzekeraars (Achmea, ASR, NN en Vivat/Actiam) hebben de investeerdersverklaring van de Access to Medicine Index getekend, vijf verzekeraars hebben dit nog niet gedaan (Aegon, Allianz, CZ, Menzis en VGZ).

Meer inzet beloofd

Achmea en Menzis beloofden in het kader van dit onderzoek om binnen één jaar hun inzet ten aanzien van betaalbaarheid van medicijnen verder te intensiveren. Achmea, ASR, CZ en Vivat beloofden om in het komende jaar meer actie te ondernemen om farmaceuten te bewegen niet bij te dragen aan belastingontwijking.

Door: Nationale Zorggids