Normal_justitie__rechtbank

Menzis, CZ, VGZ en Zilveren Kruis gaan in hoger beroep tegen de uitspraak over vaste kortingen bij ongecontracteerde zorg. Eerder dit jaar oordeelde de rechtbank Gelderland dat zorgverzekeraars geen vaste kortingen mogen verbinden aan ongecontracteerde zorg. Verzekeraars die niet-gecontracteerde zorg vergoeden, moeten van die rechter per zorgtype bepalen welk kortingspercentage hierop komt te staan. Dit meldt Skipr. 

De rechtbank nam in haar overweging de zogenoemde hinderpaal mee. Er is sprake van een hinderpaal als een verzekeraar zo’n lage vergoeding geeft voor zorg bij een ongecontracteerde zorgaanbieder dat de verzekerde die zorgverlener aan zich voorbij moeten laten gaan. Het hangt echter van de type behandeling af van de behandeling of een vergoedingspercentage een hinderpaal oplevert of niet.

De vier grootste verzekeraars van Nederland gaan tegen dit besluit in beroep en bereiden hun inhoudelijke argumentatie voor. 

Door: Nationale Zorggids