Normal_privacy

In het huidige wetsvoorstel tegen zorgfraude is de privacy van de verzekerde onvoldoende gewaarborgd. De Eerste Kamer lijkt om die reden niet akkoord te gaan met dit voorstel. Dit betekent dat minister Bruno Bruins voor Medische Zorg een en ander moet aanpassen om het voorstel door de Eerste Kamer heen te krijgen, meldt Skipr. 

Al in 2016 keurde de Tweede Kamer het bestaande voorstel goed. Echter, de PvdA kan zich er niet meer in vinden en ook in de Eerste Kamer is een minderheid voor de nieuwe wet die zorgverzekeraars toestaat om medische dossiers van verzekerden te openen.

Fraude opsporen 

Door medische dossiers in te zien, kunnen verzekeraars beter fraude opsporen. Immers, ze kunnen zien of er sprake is van valse of te hoge declaraties. Door verzekeraars te verplichten hun verzekerden hier vooraf en nadien over in te lichten, moet de wet de privacy van de verzekerde beter beschermen. Dit staat echter nog niet in het huidige voorstel vastgelegd. Al hebben zorgverzekeraars aangegeven hier hoe dan ook rekening mee te houden, wil Bruins dit alsnog in de wet opnemen. 

Door: Nationale Zorggids