Normal_stethoscoop_rekening

Geef mensen veel meer directe invloed op het beleid van zorgverzekeraars. Patiënten- en gehandicaptenorganisaties moeten kunnen monitoren of de wet die die inspraak regelt, goed wordt uitgevoerd. Dit schrijven zeven organisaties waaronder de Patiëntenfederatie en Ieder(in) aan de Tweede Kamer, zo meldt Ieder(in).

De Tweede Kamer bespreekt binnenkort het wetsvoorstel dat verzekerden invloed moet geven op het beleid van zorgverzekeraars. Die wet voldoet nog niet, menen de briefschrijvers. Het wetsvoorstel versterkt de indirecte invloed van verzekerdenvertegenwoordigers. Terwijl nou juist de directe invloed van verzekerden steviger kan en moet.

Rechtstreekse vormen van invloed

In de brief wordt de minister van Volksgezondheid gevraagd om rechtstreekse vormen van invloed van verzekerden mogelijk te maken. Patiënten- en gehandicaptenorganisaties moeten dan in de gaten houden of de inspraakmogelijkheden goed werken. “Op die manier kan bijvoorbeeld getoetst worden of de inspraakmogelijkheden voldoende toegankelijk zijn voor minder digitaalvaardige verzekerden, onder wie ouderen”, aldus Patiëntenfederatie Nederland, Ieder(in), Per Saldo, MIND, KBO-PCOB, MantelzorgNL en LOC Zeggenschap in Zorg.

De volledige brief is hier te lezen. 

Door: Nationale Zorggids