Normal_geld__pennen__contract__afspraak

Zorgverzekeraars en zorgaanbieders in de geestelijke gezondheidszorg kunnen nog meer doen om te zorgen dat mensen op tijd goede zorg krijgen als ze dit nodig hebben. De Nederlandse Zorgautoriteit doet een aantal concrete aanbevelingen omdat het ziet dat mensen als gevolg van patiëntenstops en wachttijden niet altijd terechtkunnen op de plek van hun voorkeur en dat het voor hen onduidelijk is wat ze dan kunnen doen. Dit meldt de NZa.

In het hoofdlijnenakkoord GGZ is afgesproken dat wordt gestimuleerd dat zorgaanbieders en zorgverzekeraars contracten sluiten en het contracteerproces verbeteren. Verzekeraars en instellingen kunnen nog meer doen om te stimuleren dat deze contracten worden afgesloten. De NZa monitort de komende jaren de voortgang van de gemaakte afspraken rondom de contractering.

Contract stimuleren

Zorgaanbieders geven aan dat administratieve lasten een belangrijke reden zijn om geen contracten af te sluiten. Daar ligt een belangrijk verbeterpunt voor zorgverzekeraars om de contractering te stimuleren. De NZa ziet dat zorgverzekeraars hier ook al mee aan de slag zijn. Daarnaast kunnen zij en de zorgaanbieders nog sneller reageren op elkaars voorstellen en beter bereikbaar zijn voor vragen.

Bijcontractering na bereiken omzetplafond niet altijd soepel

Zorgverzekeraars moeten ervoor zorgen dat hun verzekerden op tijd de zorg krijgen die ze nodig hebben. Daarvoor kopen ze zorg in bij zorgaanbieders. Vaak werken ze met omzetplafonds; de zorgaanbieder mag jaarlijks niet meer declareren dan een vooraf bepaald bedrag. Als een zorgaanbieder het plafond bereikt, kan de verzekeraar verzekerden verwijzen nar een andere zorgaanbieder, of het plafond verhogen. De NZa constateert dat bijcontractering niet altijd soepel verloopt. Verzekeraars doen vaak lang over de beoordeling van een verzoek. En dat moet beter. Ook kan het proces duidelijker. Zorgaanbieders kunnen op hun beurt op tijd aangeven dat ze verwachten het plafond te bereiken. 

Door: Nationale Zorggids