Logo_logo_cz

Zorgverzekeraar CZ wil in de toekomst veel meer persoonsgerichte zorg zien. Daarom gaat het met andere partijen samenwerken om het programma My Best Treatment uit te breiden. Dit zou leiden tot grotere kwaliteitsverbeteringen en meer aandacht voor welke behandeling het beste zou aanslaan bij de patiënt. Om dit te voorspellen worden verschillende technologische systemen ingezet. Hoewel er volgens de zorgverzekeraar nog wel een paar “hobbels op de weg” zijn, is CZ positief over de toepasbaarheid. Dit meldt Skipr.

Met persoonsgerichte zorg is het mogelijk om de effectiviteit van een bepaalde behandeling te voorspellen, door biologische kenmerken van de patiënt te koppelen aan wetenschappelijke inzichten. Door iemands bloed af te nemen, kan gekeken worden naar bepaalde kenmerken die juist wel of niet goed op een behandeling kunnen reageren. Daardoor kan samen met de patiënt de beste behandeling worden gekozen.

Uniforme databases

Hoewel deze manier van diagnosticeren en behandelen een groot voordeel kan zijn voor zowel de patiënt als de behandelaar en het ziekenhuis, kan het in de praktijk nog lastig zijn om met persoonlijke zorg te werken. Hiervoor is het namelijk nodig dat ziekenhuizen hun databases en ICT-systemen op een uniforme manier inrichten, zodat data vergeleken kan worden. Ook zou het vertrouwen in technologie onder behandelaars nog niet zo groot zijn. Zij houden de afweging liever bij zichzelf, dan te vertrouwen op algoritmes die voortkomen uit de big data.

Financiële gevolgen

De zorgverzekeraar gaat ziekenhuizen tegemoet komen met een financieringsmodel voor persoonsgerichte zorg. Op die manier worden ziekenhuizen financieel niet gestraft als zij een patiënt doorverwijzen als die ergens anders meer passende zorg kan krijgen. Nu kan dit nog leiden tot verlies van omzet. CZ wil afspraken maken in de meerjarencontracten om ervoor te zorgen dat persoonsgerichte zorg gestimuleerd wordt.

Door: Nationale Zorggids